« May 2003 | Main | July 2003 »

June 30, 2003

gera techninė naujiena?

ten pas ju[o]s jau yra ir j2sdk 1.4.2. pas mus dar nėra. hipotetinės optimizacijos. javadoc naujovės. whatever. ironiškai.

praleidau sekmadienį spalvodamas raudonai blog.hardcore.lt pirmą puslapį. ir stumdydamas daiktukus po DB iš vieno kampo į kitą daug daug kartų. jokios prasmės.

finale, priekis pereina per visus blogus, surenka iš jų index.rdf, iš jų išsikarpo po tuos tris paskutinius pypypypyp ir nupaiško. gal tą galėjau padaryt ir mt priemonėm, ale, kunigėl, tingu. kox skirtumas, by tik veikia. kas 10 minučių :)

June 28, 2003

dar apie RFID tags

/.: SecurityFocus: RFID chips are here

June 27, 2003

Antanas Škėma: Čelesta/4.Palydovai/1.Giesmė

Aštrus gotikas užkabintas ant mėnulio ragų. Šaunus kaubojus vikriai sumezgė kilpą, ir gotiko pamatai -- kaip audros išplėšto medžio šaknys. Kristus stovi prieš mane. Išdrožtu veidu, be barzdos, be raumenų, nelinkstančiais pirštais. Kristus iš drėgnos nišos stovi prieš mane. Jis meldžiasi ir prašo. Bet aš nemoku skraidyti ir nenupjausiu pribrinkusios virvės. Todėl prašau Jį atsisėsti, ir Jis sėda, ant kaklo suveržtas virvagalis, Kristus kaip parengtas iškilmėms pakaruoklis. Aš spaudžiu Jo ranką, medinė, glostau jo bruožus, mediniai, kaukė iš Tasmanijos, iš Bali, iš Peru, smūtkelis iš Lietuvos, ruda Bizantijos ikona.

Mano giesmė turėjo būti.

Times skvero požeminių stotyje, ant laukiamojo suoliuko sėdi valkata ir lopo išblukusio brezento kelnes. Alkana žydė žvilgtelėjo į mane, gal ji norėtų atsigulti kartu? Aš nemoku gulėti kaip pamišęs, aš neišmoksiu. Važiuojantieji skirstosi, lyg surūšiuoti ligonys, lyg vienuolių ordinai, lyg žydai, pasmerkti sudeginimui. Astoria, 7th Ave., Grand Central, Lexington Line Express. Reikia įsikibti į emaliuotus vagono turėklus, reikia elektros šviesoje gerti juodą kavą, daug Kalėdų senių aplinkui. Kristus iš lėto sukasi aplinkui save, kaip mechanizuotas vaikų žaislelis. Jis meldžiasi ir prašo. Valkata neina niekur, sėdi ir lopo kelnes.

Mano giesmė turėjo būti.

Dainuokite, plokšteliniai girgždančių gerklių dainininkai, verkite, sudužusiu lėktuvo giminės, reklamuokite nugatvintą Freudą, dvidešimtcentiniai, aš persiplėšiu rūbus, kaip Jobas dykumoje, kaip trokštąs vaikas šaldytuve Norge, į kurį jis įsmuko bežaisdamas. Aš nusivesiu Jį į kampinę taverną, visi geriamieji sukils, visos kekšės turės teisę nuliūsti, ir grojamoji mašina gros, gros, gros, gros.

Mano giesmę, kuri turėjo būti.

Einu Broadwayjumi pirmyn. Į kina, kuris išrėkia filmą „Quo vadis“. Einu į šiaurės ašigalį, į Dalailamos miegamajį Lhasoje, į mano vasarnamį, į juodą dangų. Sidabras tykšta stiklo šukėmis brangenybių ir blizgučių krautuvėse, išpraduodamos žalios knygos, geltonam taksiui sunkvežimis pralaužė šoną, „Bondo“ statulos atskirtos dirbtiniu kriokliu. Manęs neįsileidžia į filmą „Quo vadis“. Vietos rezervuotos, bilietai išparduoti.

Mano giesmė gimsta, nes ji turėjo būti.


Man skauda pečius, ir skausmas tvaksi smilkiniuose. Iškišu liežuvį, ant jo krinta lašai nuo erškėčių karūnos, suvilgau liežuvių lūpas, kraujas skanesnis už medų, taip nutapė Salvador Dali. Kūjo dūžiai kaip bombų sprogimai Berlyno griuvėsiuose, ir lieknos vinys įsičiulpia į mano mėsą. Matau kareivių rankas, jos tikros ir gyslotos. Dangus yra žalsvai mėlynas, mano kryžiaus dulkės kyla į jį. Aš esu medyje ir esu virš žemėš, aš esu senas totemas ir nauja skulptūra, susuktas mėsos lynas, manimi ir per mane galima pereiti į rojų, esu Korano kardas ir Ozirio svarstyklės. Esu kelio rodyklė, kuri niekada nepajudės.

Golgota -- degančios lėktuvo kritimas į bedugnę, keturmečio riksmas ant motinos lavono, nėščios mergaitės žingsniai, tardomojo agonija kameroje, suparaližuotojo tylėjimas lovoje. Broadwayjuje virpa dainelė apie nutrūkusią meilę, daug elgetų Broadwayjuje, jūrininkai spaudžia rankas merginoms, mano kryžius virš aukščiausiojo dangorėžio, jis -- kvepiančio muilo reklama.

Kažkas jau gieda mano giesmę, kuri turėjo būti.

Jis stovi prieš mane ir stebi mano veida. Jis vienas. Matau save Jo vyzdžiuose. Erškėčių karūną, kraują, norą mirti. Jo brezentinės kelnės dailiai sulopytos, mediniais bruožais vaikščioja skruzdės, riebios ir pasitikinčios, jos graužia, graužia, graužia, graužia. Mudu abu mielai susėstume ant aukštų kėdžių valkatos tavernoje, ten alus pigesnis ir stiklai sunkūs. Bet mudu net negalime paliesti vienas antro. Mudu teturime giesmę, ir ji amžina kaip mirtis.

Dainuokime mano giesmę, ji muzikaliai parašyta.

Aštrus gotikas užkabintas ant mėnulio ragų.

Šaunus kaubojus vikriai sumezgė kilpą.

Kristus iš drėgnos nišos stovi prieš mane.

Kaukė iš Tasmanijos, iš Bali, iš Peru, smūtkelis iš Lietuvos, ruda Bizantijos ikona.

Jis meldžiasi ir prašo.

Kristus iš lėto sukasi aplinkui save, lyg mechanizuotas vaikų žaislelis.

Aš iškišu liežuvį, ant jo krinta lašai nuo erškėčių karūnos, suvilgau liežuviu lūpas, kraujas skanesnis už medų, taip nutapė Salvados Dali.

Kūjo dūžiai kaip bombų sprogimai Berlyno griuvėsiuose.

Manęs neįleidžia į filmą „Quo vadis“.

Vietos rezervuotos, bilietai išparduoti.

Milijonai Golgotų aplink mus, ir mudu abu esame Golgotoje.

Jo brezentinės kelnės dailiai sulopytos, mediniais bruožais vaikščioja skruzdės.

Jeigu mudu susėstume ant aukštų kėdžių valkatos tavernoje, kur alus pigesnis ir stiklai sunkūs?

Bet mudu negalima net paliesti vienas antro.

Teturime giesmę, ir ji amžina kaip mirtis.

Tokia yra mano giesmė, kuri turėjo būti.


1950

Antanas Škėma: Čelesta/4.Palydovai/2.Jūra

Ošia jūra. Nyra prasižiojusios žuvys, šviesiaplaukiai vikingai nusiminę žiūri į lankus, kur nuskendo strėlių tekintojas, mylimosios atvaizdu jis išsitatuiravo rankas, ji paliko amžinai jauna jo odoje, o pajūryje mirė raukšlėta senė, ją užkasė kopose.

Ošia tamsi jūra. Visi paskenduoliai susiėmė už rankų, ir laivų griaučiuose didžiuliai krabai susėdo pusračiu, orkestras, kuris nesukelia garso, ir muzikinės tylumos klausosi didžiulės gėlės.

Ošia žalia jūra. Keturiuose kampuose keturi vėjai pučia į savo dūdas, ir debesys rioglinasi ūkiančiais kamuoliais, ir sujuda dugno žolės, žalios plokštės, lyg suliedinti plaustai, iškyla į paviršių, ant jų susėda uodeguotos mergaitės ir šukuoja savo žalias kasas, o paskui pradeda plakti vandenį žvynuotomis uodegomis, vanduo skyla, lūžta, dreba, putoja, žalia audra žalioje jūroje.

Ošia mėlyna jūra. Pribarstė į ją mėlynų šukių, jos įstrigo skersos, šaudo zuikeliais po visą dangų, ir saulės kamuolys -- tėra didžiausios šukės atošvaistė.

Ošia didelis vanduo. Jūra.


1951

Antanas Škėma: Čelesta/4.Palydovai/3.Madona

Tan tin tin tan -- atkala čelesta.

Aš išjungiu elektrą, ir tamsa sugeria mane. Guliu kaip užmūrytasis, kuriam leista alsuoti. Guliu kaip nukryžiuotinas, kurio niekas neprikals prie kryžiaus. Guliu ir laukiu. Sugeriu į save garsus. Mano siela buvo sausa kempinė, čelestos metaliniai garsai pripildo jos duobutes ir kanalus. Siela išbrinksta, ir vėl esu nemirtingas.

Todėl reikalauju Madonos.

Ji šešerių metų. Jos rankutės liesos ir purvinos, ji rausėsi šiukšlių dėžėje ir susirado apvytusį gvazdiką. Jos plaukai -- erškėčių krūmas. Ji įrėminta peizaže: triaukštis nama nusilupusiu tinku, „Halo“ reklama lange (plaukite galvą stebuklinguoju skysčiu), dangorėžio gotikas akiratyje. Jos akyse -- sausos ašaros, sūrų skystį sugėrė siela-kempinė, teliko vaivorykštinis šviesos mirgėjimas. Jos bateliai sutrypti, ji pametė skardinę sagą, odinis dirželis velkasi cementu. Ir mano Madona težino vienintelės pasakos pradžią:

...Gyveno kartą Jimmy Brown. Jis turėjo stambią nosį, aštrų peilį, raudonus batus žvaigždėtais pentinais. Žymiausias plėšikas Šiaurės Dakotoje, kuris du šimtai metų, kai žuvo...

Ė, jūs, pareigingieji angelai, nutūpkit ant cemento! Mano Madonai reikalingi puošnūs palydovai. Erškėčių krūmas tepražįsta apvytusiais gvazdikais, tenuplauna Madonos rankas pats miesto meras, jam paduos sidabrinį indą Jimmy Brown, žymiausias plėšikas Šiaurės Dakotoje.

Ji vilki melsvu megztuku. Mano Madona šešerių metų. Ji pagimdys Sūnų, dar liūdnesnį nei ji pati.

Tan tin tin tan -- atkala čelesta.


1951

June 21, 2003

FreeBSD: particija su bad block

boot'inis fsck krenta su žodžiais apie BAD BLOCK: numeris\n\nCOULD NOT READ SECTORS: sąrašas.

išmečiau blogą failinę sistemą iš fstab, kadangi niekam jos nebereikėjo, sistema visgi pakilo, multiuser, viskas tvarkoj.

dar sykį fsck -fy /dev/ad1s1e, tas pats klyxmas. atradau badsect(8), tačiau anas nepadėjo, google nerado nieko ypatingo.

kadangi ten buvo tik / particijos atsarginė kopija, for the time being, tik performatavau su newfs -U -b 16384, viskas praėjo tyliai, fsck paskui irgi nieko nebesakė. ir išėmiau iš fstab, kad nekeltų triukšmo persikraunant. reix keist diską, IMHO.

praleidau gal kokią valandą su google, ieškodamas patarimų, ką su FreeBSD veikt tokiais atvejais. radau nuorodas į gudrius SCSI diskus, kurie turi nuosavo BIOSo utėlę tokiems sektoriams žymėti ir į žioplus IDE diskus, kurie tai arba pasitvarko automatiškai arba miršta. hm.

June 20, 2003

priežasties pasekmės ryšys ar kaip ten

kadangi pirmadienį algis pasigėrė ir užmigo, improvizacinio roko projekto repeticija neįvyko. logiška, manau, kad šį vakarą aš keršiju.

aš jau pasigėriau, bet dar nemiegu.

prieš mane ant grindų mėtosi girti naujieji darbuotojai, pliušinės žiurkės lavonas voliojasi snuffo baloje, savadarbės sangrijos balo tvyro aplink, iš 'laima' saldainių dėžutės jau išvalgyti tie kurie skanūs ir liko tik tie, kurie neskanūs, kažkas jau tuoj bus užkeiktas, kavos išsivirti dar galima, bet jau sunku.

... tuoj ir mane užkeiks ... bet ne, esu Gendalfo anūkas, tai bus sunkiau... tuoj klykiantis keturkojis uzurpuos direktoriaus pareigas.... direktorius yra tas, kur kreivai šypsosi ir gamina sangriją, jei ką... ir verdančiu vandeniu plauna dėmes ant kilimo... ant kurio puola kokybės vadybininkė sakydama "aš einu dauoestinėt!"

... nors tikra dotkomas turėtų chujarint kavą su amfu ryte ir koxą vakare, ne? :)

who are we? what we do? how do we work? any questions? :)

June 19, 2003

naktiniai pasivaikščiojimai

heh. vakar, po to kai du pusamžiai vyriškiai [su aukštuoju ir nebaigtu aukštesniuoju išsilavinimais] visgi sujungė kambario elektros provodkę taip, kad veiktų rozetės ir šviestų lemputės, išgėrė tą "vyrišką" alaus-butelį-po-darbo [male bonding, ya know :)], buvo jau gana vėlu ir išėjau namo pėsčias.

pakelyje keturios cigaretės, 40 minučių kelio. piniginėje 50 eurocentų. šūdas.

tada pamačiau pirmąjį butelį. prieit, pasilenkt, pačiupt, atsegt, įdėt, užsegt, užsimest, toliau.

finale, mėgstamajame načnyke turėjau 16 BBH, 1 žalią, kurio neėmė ir vieną Carlsberg, kuris buvo po 50.

šįryt rūkau sąžiningai užsitarnautas cigaretes. :)

June 17, 2003

vaikučiai, blin

pirmadienio rytą. pažadintas reiklios sms žinutės, nuvežęs 'tragiką' kur reikia, neėdęs ir nerūkęs ir visas piktas einu palei cerkvę nuo Basanavkės link Santuokų rūmų. tvorelė po kairei, krūmai, nesimato, kas už kampo. užsukęs matau būrelį vaikučių, tokių pirmokėlių-antrokėlių. kokių 20 vnt. visi prie krūtinės spaudžia didelę mėlyną knygą "Views Of Japan". galvoje pralėkė visos cyberpunk knygos, pastarųjų dviejų savaičių blogosfera ir dar kaži kokia košė. ėmiau juoktis, net praeiviai sužiuro.

juokiausi iki Taurakalnio apačios.

vaikučiai, bliat'. progresyvas :)

Die Puny Humans

patrauk ranką!

sekmadieni. sėdim su mic koridoriuj, geriam kavą, "parūkom". jis -- užšokęs browse around ir pasiimt dviračio, aš -- pertrauka tarp nuobodžios "chaltūros" vim ir mozillos langelių. anas tox patenkintas sakosi nieko neveikęs 'vakar', turėjęs dyką "pilvo kasymo" šeštadienį. 'jo jo', sakau aš, 'žinau!'. 'Atsimenu', galvoju pats sau :) ir toliau pamoxlauju: 'Kai sakai sau: ė, braliukas, tie trys drambliai/vėžliai/banginiai tvirtai laiko pasaulį. viskas gerai. jis nenuvirs. patrauk ranką'. ir net pats apsalau, kaip gražiai pasakiau. iki šiol patinka. :)

June 12, 2003

baimės

pravalas: totally gripped. ant kiek taikliai. iš tos krizentojų iš purvyno skylės nesitikėjau.

June 11, 2003

the matrix vs. LOTR

"yra nuomonė", kad Viduržemis yra Matrica, o elfai -- tai agentai. hm. nueikit pas linkus, susirast puikios citatos ;)

June 9, 2003

FreeBSD 5.1-RELEASE

$ su
# cd /usr/src
# make update
# make clean; make buildkernel; make buildworld; make installkernel; make installworld; mergemaster; fastboot

puiki dovana sistemų administravimo dienos pabaigai :)

June 8, 2003

matrix? blogosphere? predeterminizmas? o kaip gi aš?

jo. savaitgalis gavosi mielas.

"anarchoišgertuvės" su klyxmais virtuvėje "visi čia anarchistai, taigi žino, ką daro", cigarečių pakelis metamas į balkoną, nes patys jau tingim nueit, maloniai tingus ryas, nervinga pašto sistemos migracija į Postfix, kai spaudai mygtukus ir paskui supranti, kad ufff, veikia, ir susitikt su bičiuliais, ir pusę penktos parsirast namo su alaus buteliu, kimšt šiltą biomasę, panėrus į 'the two towers', paršliaužt iš virtuvės į lovą, ir dar 'two towers', ir atsibust ant knygos ir dar 5 valandas nelabai kuo kitu domėtis. tik paskui apsižiūrėjau, kad baigėsi maistas, subėgiojau, privalgiau, atradau jėgų tolesniam upgrade weekend. kol MySQL kompiliavosi save į 3.23.56, atsainiai dairiausi į tuščią savaitgalinę lietuvišką blogosferą

(taip taip. skalijau, bet vistiek nardau. savi marškiniai arčiau vasariškai prakaituoto kūno. be to, žmonės, kokiomis etiketėmis nebūtų apkarstyti, savaime nėra blogi. bent jau dėl to.)

niekur nieko nėra, o tada radau šitą. tekšt. užkabino. greitai į cinema.lt, ahaaaa, Lietuvoj dar rodo, 1815, ahaaaaa, dar spėsiu. viens du, trys du, upgrade v pizdu. spėjau. pažiūrėjau. gaila, kad smegenys jau buvo pridergtos šito, tai teko vis krizenti džiaugiantis moxliuko įžvalga, tačiau iki galo nesutinku. :)

filmas -- deja, gerokai lėtesnis nei "pirma matrica", daugiau tos visai šaunios estetikos ir vaizdelių apie nieką. bet jie gražūs ir man to pilnai pakako. ir tas Zion Rave pradžioje ir pokalbis su Oracle buvo šilti ir paprasti. Closer To The Source gija, deja, tepriminė chujovą Dizzie Gilespie albumą. Skambūs žodžiai iš didžiųjų raidžių žiūrovui vadybininkui, kuriam pochui, "nagi nagi, kas toliau... aiiii, nieeeeko" apmaudas technariui, kuris krykštė iš laimės pamatęs "pirma matrica" pradžioje Baudrillard'o knygos viršelį...

(gal kas pastebėjot tokių fortune cookies ir šitoj? aš tik Audi radiatoriaus groteles :) ir kox ten modelis buvo tos sidabrinės mašinytės, kuria vežiojosi Raktininką? :))

...gal *visas* Zion tėra stress testing toolkit? :)

anyway, kino vinis man buvo tas pokalbis su seniuku mašinų skyriuje. nėra nei gerai, nei blogai. mums reikia mašinų, mašinoms reikia mūsų. valdyti reiškia išjungti, taigi sunaikinti. save taip pat. sveiki atvykę į "susitariam arba visiems pyzdokas". nesusitars. nei ten, nei čia.

ok, let's go -- privaloma linkų kolekcija:

June 5, 2003

pranas morkūnas online

pagaliau! http://www.tekstai.lt/tekstai/morkunas/eilerasc.htm!

užplieksim maironių pasturgalius
žiebsim pasmurnosiams
pūsime storkaklius riebius
tranmakatai
džazbandarai

[ačiū varžai]

June 3, 2003

jau tada 'jie' buvo gudrūs

goeringsmall.png
10474542800.JPG

Fyodor / insecure.org interviu

Slashdot | Fyodor Answers Your Network Security Questions

įdomu. malonu, kai kas nors nepatingi išsamiai atsakyt į klausimus. :)

insecure.org

June 2, 2003

rytinis internetas #šiandien #3

ok. pirmadienis. savaitgalis be kompiuterio. sėst. apibrowsint apylinkes. susirinkt kas patiko. susidėt bukmarkus. kuo gražiau išdėliot. apipasakot. ;)

Java 1.5 turės foreach tipo ciklus ir parametrizuojamus tipus. laukiu. apskritai, Java kažkaip žavi. F. Brooks minėtas "antros didelės sistemos efektas" jau praeity ir dabar yra tik malonu lipdyti sistemas. viena bėda, kad turint omeny *BSD lėtumą/problemas su JDK portinimu, visai nebeaišku, po kiek dar laiko, pasirodžius JDK1.5, galėsiu tai pasileist ant savo devel sistemų...

kaip atsišaldyt begeriamą alų karštą vasaros dieną. gražiai sukonstruota. irgi mėgstu tokius "battery packus", apvyniotus juoda izoliacija :)

AbsolutBSD

smagu, MW Lucas parašė dar vieną BSD knygą. abi jos man per brangios, taigi negaliu kažkaip elaborate on their contents, tačiau, kiek teko stebėt jo Big Scary Daemons skiltį ir kt. rašinius, tikiu, kad jos bus vykę. dar norėčiau paskaityt The Complete FreeBSD. ir dar daug makulatūros.

namie, beje, toliau mėtosi Fowlerio Refactoring, pasiekiau ir antro skyriaus galą, vasara nėra pats tinkamiausias metas tech kngyoms. kuprinėje -- JJR Tolkienas. Žiedų valdovas. :) labai užkabina, įtraukia ir nebepaleidžia.

pakeliui įlipau į Neal Stephenson puslapį. nu. labai miela, paprasta ir kelia pritarimą. mėgstu rašytojus su tinklapiais. norėčiau, kad Kurt Vonnegut ir Aldous Huxley dar galėtų patys juos pasidaryt. ir George Orwell. "who controls prisons controls the future, who controls prisons, controls the past". (ADF, jei ką). (jo, blia. įlendi į google tiesiog norėdamas surast nuorodas žodžiams papuošt, o tada randi mėgstamo rašytojo interviu. internetas yra žiaurus. kraupus yra internetas.)

The Battlefield is the network. karas blogai, bet military gadgets gražu. ir Grigorijaus Bogomolovo knygos apie karą. Ir filmas Bataliony prosyat ognya.

"pagrindinių" programavimo kalbų istorijos medis.

nauji nematyti gražūs komiksai. (Laurenn McCubinn)

Information obesity. šitą jau kokią savaitę *noriu* perskaityti. ir niekaip nerandu laiko. apgailėtina.

knygų skaitymas

hm. po septynių metų, šeštadienį vėl grojau pirmą kartą. striokas jautėsi visą dieną, tačiau per soundchecką kinkos ėmė drebėti jau smarkiai. apogėjus buvo, kai, laikydamas rankoj 999 merzavčiką, kreipiausi į auditoriją žodžiais "labas vakaras, čia yra Knygų Skaitymas", sriūbtelėjau, atidaviau buteliuką Algiui ir atsukau garsą ant boso. kelio atgal nebebuvo. 15 minučių gėdos, supratimo, kaip pro šalį varom, strakalionės ir draugeliškų šypsenų iš žmogelių priešais.

Sabot pagrojo hiper šauniai, žymiai geriau nei praeitais metais.

Powered by
Movable Type 3.35