Main

June 27, 2003

Antanas Škėma: Čelesta/4.Palydovai/1.Giesmė

Aštrus gotikas užkabintas ant mėnulio ragų. Šaunus kaubojus vikriai sumezgė kilpą, ir gotiko pamatai -- kaip audros išplėšto medžio šaknys. Kristus stovi prieš mane. Išdrožtu veidu, be barzdos, be raumenų, nelinkstančiais pirštais. Kristus iš drėgnos nišos stovi prieš mane. Jis meldžiasi ir prašo. Bet aš nemoku skraidyti ir nenupjausiu pribrinkusios virvės. Todėl prašau Jį atsisėsti, ir Jis sėda, ant kaklo suveržtas virvagalis, Kristus kaip parengtas iškilmėms pakaruoklis. Aš spaudžiu Jo ranką, medinė, glostau jo bruožus, mediniai, kaukė iš Tasmanijos, iš Bali, iš Peru, smūtkelis iš Lietuvos, ruda Bizantijos ikona.

Continue reading "Antanas Škėma: Čelesta/4.Palydovai/1.Giesmė" »

Antanas Škėma: Čelesta/4.Palydovai/2.Jūra

Ošia jūra. Nyra prasižiojusios žuvys, šviesiaplaukiai vikingai nusiminę žiūri į lankus, kur nuskendo strėlių tekintojas, mylimosios atvaizdu jis išsitatuiravo rankas, ji paliko amžinai jauna jo odoje, o pajūryje mirė raukšlėta senė, ją užkasė kopose.

Continue reading "Antanas Škėma: Čelesta/4.Palydovai/2.Jūra" »

Antanas Škėma: Čelesta/4.Palydovai/3.Madona

Tan tin tin tan -- atkala čelesta.

Continue reading "Antanas Škėma: Čelesta/4.Palydovai/3.Madona" »