« The anatomy of fanaticism and hatred | Main | rats without future »

pagaliau ir aš galiu!

painless server migration! taip! ir aš!

niekada nebuvau numigravęs vienos sistemos į kitą be pasekmių. ką nors prapisdavau, ką nors pamiršdavau, viskas griūdavo, skambėdavo telefonai, complexity, stress, headache, insanity, pain, data loss, frustration, downtime, worry. visai nusivylęs savimi palikau, kai mašina, skirta šitai pakeisti krito negyva tik atsistojusi į darbo vietą. o dabar -- viskas veikia.... errrrmm... no one minds minor pop3 glitches, do they? :)