« kas nors tyli? | Main | JDK upgrade »

skaitom toliau

ėjau į darbą vėl gedimino prospektu. a.a. Technikos Knygyne compservisas irgi a.a. (linkėjimai džibui! :)) ir knygynas mažasis po kairei irgi a.a., bet tik todėl, kad perlipo į dešinę ir tapo labai erdvus. ir ten užlipau ant dviejų Eugrimo išleistų knygų: J.Novitzky "Anarchija, valstybė ir utopija" ir Lietuviškasvardas Lietuviškapavardė "Informacinis karas". kai uždirbsiu dvidešimtšešis litus, eisiu pirkt. Pirmosios anotacija visai sudomino, autorius prieštarauja moderniesiems neoliberalams ir kalba apie valstybę, kaip apie neįkyrų ir nesikišantį "naktinį sargą", kaip apie priemonę apsaugoti žmones nuo prievartos ar apgaulės, bet ne trukdyti jiems kurti savo gerbūvį ne kitų sąskaita. O antrosios šmotą paskaitinėjau, kol apie mane neėmė murmėti nuobodžiaujančios pardavėjos, nekvailai parašyta, maloniai maža, tai bus įdomu. :)

paskutinė grožinė knyga buvo Neal Stephenson "Snow Crash". noriu dar ko nors tokio paaaaaprasto ir nugaros smegenims (aš nesakau, kad tai kvaila knyga! tiesiog dabar skaitau krūvas sociopsicho etc lektūros, o niex neįduoda Naujojo Kareivio Šveiko...). "rimta lektūra" yra Herbert Marshall McLuhan "Understanding media: Extensions of Man", baisiai gražiai išversta ir išleista lietuviškai. pamiršau tixlią euforijos formuluotę, kol ieškojau linkų. whatever ;)

Comments

lietuvishkas vardas pavarde?

mhu. Nerijus Maciulevičius atrodo. jei gerai supratau klausimą (tm). o ką? :)

nozick, o ne novitzky

„autorius prieštarauja moderniesiems neoliberalams ir kalba apie valstybę, kaip apie neįkyrų ir nesikišantį "naktinį sargą"“ Bet tai kaip čia dabar gi, politologijos vadovėly rašė, kad būtent liberalai ir siūlė valdžiai tokį, naktinio sargo, vaidmenį. Na bet gal liberalų ir neoliberalų idėjos labai skiriasi. O kiek, beje, ta knygelė kaštuoja?

M.: nuo euforijos pamiršau, kad pono N. siūloma valstybė visgi ta, kur rūpinasi apsaugot piliečius-žmones nuo apipisinėjimo. neoliberalus gi visai tenkina valstybė-mentas darbo jėgai prižiūrėti. aš necituoju Baumano :)

a, taip. 26,xx Lt

aha, McLuhan sklandžiai išversta.

tik štai špenglerio knyga, kurios pavadinimą lietuviškai įprasta versti "vakarų saulėlydis", čia kažkodėl pavadinta "vakarų nuosmukis" (117 p. ir toliau). ar kažką painioju?

dar viena panaši pastaba: 156 puslapyje M.Eliade's knygos pavadinimas išverstas "sakralumas ir profaniškumas", nors ši knyga yra išleista lietuviškai ir pavadinta "šventybė ir pasaulietiškumas".