September 15, 2004

barbara streisand

labas
mes visi čia jau seniai ane? mes visi čia jau viską žinom ane?
mes esam keliese ane? ir visi keliese verkiam kad nieko neišeina ane?
mes sutinkam daug žioplų jauniklių ane? mes visi iš jų tyčiojamės ane? dėl ko ane? dėl to, kad jie jauni ir mažai skaitę ane? norėtumę, kad jų Čia nebūtų ane? ir mes visi čia juokiamės iš jų _vaikiško entuziazmo ane? tada jie visi kažkodėl apsiverkia ane? mes juokiamės kai jie verkia ane? mes juos išspiriam lauk ane?
kitą dieną daug dairomės ane? po metų dar daugiau ane? pastebim, kad mūsų, visa žinančiųjų, ratas nė kiek nepadidėjo ane? tada nusiviliam _visuomene ane? tada nusiminam, kad niekam nerūpi ane? pamatom išspirtus vaikius ane? jie baigščiai nuleidžia nuo mūsų akis ane? ir tada mes verkiam, kad mes [ir mūsų šūksniai] jiems nerūpi ane? o tada išvada - revoliucijos nebus ane?
brangusis, nuo radikalumo atgrąso ne per daug utopinės idėjos, o per daug utopiniai žmonės.
sėkmės

Posted by vaikas at 10:37 PM | Comments (4)

September 13, 2004

good old days

o šiandien viskas kaip kadais:
valgyklos kėdės tuščioje eilėje ropoja per subobsubobsubobsubob[?]-jekto galvelę.
orkestras groja be galvos. diriguoja kojos.
mane suspaudžia dvi telefono būdelės. bet ne tarpusavyje, o prie bordiūro. mat aš tikrai mažas.
o dar aš manau, kad kai išėjau, senis mokytojas pasakė: "išėjo bliat..." ir stipriai nuleido svylančias ir pūvančias savo akis.

Posted by vaikas at 04:03 PM | Comments (1)

September 12, 2004

savarankiški klavišai

esu matematinė anomalija, stovinti virš lygybės ženklo ir merkianti koją į kvadratinę šaknį, sudėtį, atimtį, daugybą ir dalybą, nes nei vienas matematinis veiksmas neegzistuoja galvojant apie matricą.

Posted by vaikas at 11:38 PM | Comments (1)

September 10, 2004

dūris į akį

po penkių metų
iš gerklės
giliu verksmu
ant sukapotos lentynos
išsirito bretono nadža
ji įrašė
ir ištrynė
penkis tūkstančius poemų mano galvoje
iškart
po gimimo
/dingimo
/dingimo
/dingimo
/dingimo
/dingimo

"luuuuukai, nereikia taip ekspresyviai" "impresyviai?" "chacha"

Posted by vaikas at 05:09 PM | Comments (0)

September 03, 2004

svečiuose pas Milošą

ką jie saugo?
prezidentą
(chachacha, nepastebėtas pravažiavo teroristas blia)
vos valdui įėjus į salę ir iš toli atsisukus į mane pasakius 'labs' pasklido galingas krizenimas iš kampo, kuriame sėdėjau, pusės. trys žinomi bevilčiai dingsta įš savo vietų pirmoje eilėje.
'pirmoje eilėje yra trys vietos'
'visi pereina į pirmą eilę rššškiant'. taria jis. plyštu juokais. trykšta ašaros.
seni bezdalai objektyviai (nx) dėsto Milošo idėjas, jos kartais gražios, man primena, kad ir tokioje beviltiškoje vietoje kaip Milošo namai (arba ta šikna, kuria virto jo namai), implozija gali sprogti. juk to aš ir atvažiavau. nes aš esu Dalai Lama, daug pareigingiau lankęs eksplozijos pamokas. tam padeda Glassas, kurį ketvirtadaliu griežia mano žavingoji mokytoja. ak kaip gražu. pokšt. žinoma, mane išaiškino, aš, žinoma, neigiau savo kaltę ir sugalvojau alibi, kuris Jiems pasirodė kvailas: aš čia esu su savo specialybės mokytoja, nes ji pranešė, kad gros Glassą, įsėdau į mašiną ir atvažiavau, net negalvodamas apie eks(hibicio)lenciją. o sprogo kažinau, nieko negirdėjau.

Posted by vaikas at 10:12 PM | Comments (0)