September 10, 2004

dūris į akį

po penkių metų
iš gerklės
giliu verksmu
ant sukapotos lentynos
išsirito bretono nadža
ji įrašė
ir ištrynė
penkis tūkstančius poemų mano galvoje
iškart
po gimimo
/dingimo
/dingimo
/dingimo
/dingimo
/dingimo

"luuuuukai, nereikia taip ekspresyviai" "impresyviai?" "chacha"

Posted by vaikas at September 10, 2004 05:09 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?