« Apie katastrofų vaizdus, vojarizmą ir empatijos mygtuką | Main | Vyrai ir veganizmas »

Apie tai, kaip mes sugadinome doktorantų vakarą

Mokslo metai prasidėjo šiuo gražiu kvietimu VDU puslapyje.

Kadangi nuo pat įstojimo daug bambu apie apgailėtiną doktorantų ir jaunųjų mokslininkų (ne tiek pagal amžių, kiek "šviežiai apsigynusiųjų") padėtį, todėl nusprendžiau nueiti ir pasižiūrėti, kas gi ten per klubas ir ką gi jis veiks. Nesinešiau naivių minčių, jog bus kalbama apie tuos dalykus, kurie man atrodo svarbūs, tačiau kvietime buvo siūloma "pasisakyti", todėl negalėjau nepasinaudoti šiuo pasiūlymu.

Prieš ten eidama stengiausi pasiruošti ir pajudinti draugus bei kolegas - pasiteiravau kokie gi jų didžiausi rūpesčiai bei pasiūliau prisijungti prie kelionės į tą vakaronę. Deja, nenorėjo prisijungti niekas, o priversti eiti drauge pavyko tik vieną.

Į renginį sugužėjo pilna salė doktorantų, studentų sąjungos, jaunųjų mokslininkų sąjungos bei įvairių VDU tarnybų atstovų. Organizatorių "kibirkštimi" įvardintas L. Donskis skaitė paskaitą "Mokslininkas - profesija ar pašaukimas?. Visai kaip ir tikėjaus, buvo prieita išvada, jog mokslininkas - pašaukimas. Klausimų bei džiaugsmingų komentarų po paskaitos davė tarnybų atstovė (kuri, beje, pridėjo, jog mokslininkas - nei profesija, nei pašaukimas, o diagnozė), vienas šviežiai iškeptas šnekus istorijos doktorantas bei keli "senesni" doktorantai ir svečiai iš šalies. Nutaikiau puikiausią laiką savam komentarui (paskutinis komentaras "diskusijoje") ir "kaliau" daugmaž taip:

Manau, kad šiandien Lietuvoje apie pašaukimą nebegalime kalbėti iš esmės - tą puikiai parodo tas, jog šiais metais į Kauno kunigų seminariją įstojo vos 2, o į Telšių - nė vieno studento.

Dalis žmonių šiame vakare nesudalyvavo dėl labai skirtingų priežasčių - vieni turėjo dirbti, kitiems nepatiko "Doktorantų klubo" facebook'e buvęs pasiūlymas "pasvajoti apie didėjančias stipendijas", dar kiti nespėjo grįžti iš Vilniaus po rytinio mitingo, kuriame, beje, buvo laikomi ir du puikūs plakatai:

Pa%C5%BEym%C4%97jimas_048.jpg

Pa%C5%BEym%C4%97jimas_044.jpg

Norėčiau paskaityti vieną skelbimą, kuriuo neseniai mačiau besidalinant.

"Brangūs draugai, situacija tokia, kad ieškau dabar darbo. Disertacija beveik užbaigta, eksperimentas su laisvai samdoma žurnalistika pasiteisino tik iš dalies. Visa tai verčia galvoti apie stabilių pajamų šaltinio paiešką. Ieškau darbo žurnalistikos, ryšių su visuomene arba akademinėje srityje. Dar vienas svarbus aspektas – ieškau darbo, kuris būtų suderinamas su mano aktualiais įsipareigojimais akademinėje sferoje (esu lektorius-valandininkas X Universitete, dalyvauju mokslinėse konferencijose). Taigi, jei kam prireiktų mano žinių ir gebėjimų, ar kas žino, kam jų galėtų prireikti – parašykite man asmeninę žinutę. Taip pat galite brukštelėti į elektroninį paštą. Busiu dėkingas už bet kokią pagalbą šiuo klausimu."

Manau, kad šiame skelbime save šiandien, po metų ar dviejų galite įžvelgti ne vienas čia esantis. Todėl viliuosi, jog šis doktorantų klubas neapsiribos vien tik intelektualiniu procesu ar "dalinimusi savo vargais" [tai buvo paminėta klubo pristatyme - U.], tačiau galėsime pakalbėti ir apie prekariato spąstus bei veikti taip, kad kažką pakeistumėme šioje srityje.

Vakaro "kibirkštis" atsakė, jog manyje girdi nesaugumą.

Nesaugumą? Hell, yes!

Jaučiuosi siaubingai nesaugi ekonomiškai, o taip pat ir "ideologiškai", kuomet įsivyrauja "patriotiška" ir militaristinė linija ne(be) tik valstybėje, jos aparate ir purvasklaidoje, bet ir universitetuose.

Bet kadangi laikas spaudė, buvo padėkota pranešėjui už paskaitą, auditorijai už dalyvavimą ir aršesnius (!) komentarus [čia ryškiai taikyta manąjam, tik niekaip nesuprantu kuo gi jis aršus, jei nesako nieko kito, kaip tik tiesą, kuri ne visada turi ir gali būti maloni?] ir pajudėta prie pačio Doktorantų klubo pristatymo ir steigimo.

Pristatymui pasiruošta gana prastai, prezentacijoje mirgėjo tokie "burtažodžiai" kaip:
- bendruomeniškumo skatinimas
- dalinimasis pozityviąja patirtimi
- profesinis tobulėjimas
- vasaros stovykla Č. Milošo sodyboje
ir pati baisiausia dalis, apie kurią nebuvau pagalvojusi, bet taikliai atspėjo L.:
- projektų rašymas ir lėšų paieška klubo veiklai vykdyti (Nr. 1)
- alternatyvaus finansavimo paieškos doktorantų mokslinei veiklai (Nr. 2)
Europinių fondų pasisavinimas, yay!

Taip, šiuo metu pati naudojuosi "alternatyviu finansavimu" savo mokslinei išvykai ir labai puikiai suprantu to pavojus - gi žiūrėkite, jei mokslininkai patys sau susifinansuoja kažkaip tas akademines išvykas, galbūt nebereikia iš viso jiems skirti jokių finansavimų iš LMT ar universiteto tiems patiems tikslams? Lai bendradarbiauja su verslu, nes gi sanglauda ir inovacijos ir t.t. ir pan.!
Pabūsiu naivi ir tikėsiuosi, jog taip nenutiks.

O dabar atgal į vakaronę.

Pristatant klubą daugiau nebuvo jokių užuominų apie "buitinius" klausimus ir iš esmės supratau tai, jog klubo paskirtis - susirinkti drauge ir pasidžiaugti esant doktorantais, galbūt kartais pasidalinti kokiais straipsnais ar knygomis ar šaukimais į konferencijas, o svarbiausia - patūsinti Milošo sodyboje.

Labai įdomu, kokiame burbule gyvena tie steigėjai, nes iš pristatymo pasirodė, tarsi akademinė bendruomenė tarpusavyje visiškai nebendrautų, niekuo nesidalintų ir t.t. Tarsi doktorantų klubas staiga užpildytų visas tas spragas ir sukurtų kažkokią naują nuostabią bendruomenę. Tarsi neegzistuotų tokios grupės kaip "Maršrutas: Lietuva - pasaulis ir atgal", kur dalinamasi aktualia humanitarinių ir socialinių mokslų informacija, tarsi nebūtų tik istorikams skirtos grupės tais pačiais tikslais, tarsi niekas nepiratintų naujausios literatūros ar neprašytų kolegų iš Vakarų universitetų prisijungti prie prenumeruojamų duombazių ir "nusiurbti" tą taip reikalingą, bet Lietuvoje neprieinamą straipsnį? Tarsi kolegos nesėdėtų drauge penktadienio vakarais Kultūroje (PMDF SPK) ar Charlie (HMF IK) ir nediskutuotų apie mokslą, krepšinį ar dar belenką? Tarsi nedalyvautų vieni kitų vestuvėse, krikštynose, jubiliejuose ar laidotuvėse?

Žinote, man jau teko dalyvauti panašiame "doktorantų klube", kuomet vos įstojus vienas profesorius pagalvojo lygiai tą patį, jog niekas su niekuo nebendrauja, tad reikia gi priversti tuos istorikus kažkaip pabendrauti. Šiuo atveju vakaronėje L. Donskis buvo taiklesnis pasakodamas apie tai, jog žmogaus ateiti taurei vyno nepriversi. Tie, kas nori bendrauti ir bendradarbiauti - tą jau daro. O tie, kurie nenori... Tai va, buvau padaryta atsakinga (jokio laisvo noro) už prievartą suvesti istorijos doktorantus į vieną patalpą kur jie vienas kitam pasakotų apie savo tyrimus. Turėjau "užvesti" šią tradiciją, nes, mol, esu labai aktyvi ir iniciatyvi, o tada jau perleisti "administravimą" kam kitam. Savo prievolę atlikau puikiai - įvyko trys doktorantų susitikimai, viename žiūrėjome PhD filmą ir erzinome Išeivijos instituto darbuotojas, kituose savo tyrimus pristatinėjo du doktorantai. Vienam iš jų, beje, pristatymas buvo labai naudingas, nes buvo duota naudingų pastabų apie disertacijos esminius terminus, ir po jų tas doktorantas tuos terminus ėmė naudoti kitaip ir daug tiksliau nei prieš tai. Tada mano "kadencija" baigėsi ir nieko daugiau nebeįvyko.

Deja, VDU doktorantų klubas yra dar blogiau. Po pristatymo iniciatorė sureagavo į mano komentarą sakydama kažką panašaus į:

- Nagi kodėl tie doktorantai valdžios visko taip reikalauja? Gi viską reikia užsitarnauti!

Čia galiu įdėti savo mėgstamiausią memą:

Maniau, jog tarnystės laikai jau praėjo, tačiau pasirodo, klydau. Dar blogiau yra tai, kad šiuo atveju "užsitarnauti" galima ne saugų mokslininko etatą, o saugią vietą kurioje nors VDU tarnyboje (kur, beje, dirba/dirbo ir pačios steigėjos).

Tada buvo išdėstyti instituciniai reikalavimai - va, reikia, jog pasirašytų po popieriais 12 steigėjų, tada viską patvirtins rektorius. O kiti va gali įsirašyti nariais.

Įstatai pristatyti nebuvo.

[Ei, reiks man irgi kada sušaukti kokio nors klubo steigiamąjį susirinkimą ir vietoj įstatų palikti kokių vekselių ir žiūrėti, ar pavyks surinkti dvyliką parašų.]

Tada dar sekė keletas sveikinimo žodžių, bei įšokęs į traukinį pripylė benzino ir jį padegė L.

Jo komentaras buvo apie tai, kad šis klubas yra nereikalingas. Nes jis imituoja veiklą lygiai taip pat kaip ir studentų atstovybė, palygino jį su savo patirtimis Baltarusijoje, nes klubas nėra steigiamas "iš apačios", o iš viršaus ir paklausė labai nepatogaus klausimo - iš kurios tarnybos yra gi viena iš iniciatorių. [Tą radau namuose - "Kokybės ir strategijos"]

[Čia pasiskolinu nuotrauką iš kolegos feisbuko, tikiuosi, nesupyks:]

11825700_10153481662227427_2721760771905938508_n.jpg

Visai salei kėdės staiga tapo nepatogios ir publika ėmė muistytis, iniciatorė, kuriai buvo skirtas klausimas, pradėjo slinkti nuo scenos, palikusi viską atlaikyti kitai iniciatorei, edukologijos doktorantei, kuriai nutiko nepaprastas Freudian slip:

- Doktorantų klubas steigiamas iš viršaus.

Na taip, to ir reikėjo tikėtis.

Tuo tarpu aš norėčiau dar sykį pametėti "Revoliucinio doktorantų klubo" idėją. Kuri nė nesiruošia kažko "užsitarnauti", nes tarnauti iš esmės užknisa. Nesame nieko tarnais. Na, geriausiu atveju, tarnaujame mokslui ar faktui, bet ne institucijai.

Institucijai tarnystę atliekame sėdėdami koliokviumuose ir egzaminuose, nes profesorius ten siųsti yra per brangu, nes gi optimizavimas ir lėšų taupymas.

Mūsų tarnystė negali vadintis tarnyste, nes mums už darbą sumoka. Vadinasi, tai yra darbas. Darbas, kurį dirbame 0,15 etato ir per mėnesį už jį gauname 80 €. Mus į darbą priima rugsėjį, atleidžia gruodį po sesijos. Tada priima vasarį ir atleidžia visai vasarai, nes gi nėra studentų.

Na, būna ir blogiau.

Kadangi įrašas buvo viešas, dalinuosi:

Karolis Klimka
August 22 at 8:25pm
Eilinis įrodymas, kad Lietuvos Respubliką jau seniai okupavo ir kontroliuoja ateiviai iš paralelinės galaktikos: už trijų skirtingų kursų dėstymą (vienas anglų k., kitas 100-ui studentų) plius vadovavimą darbams ir kt. Vilniaus universitetas moka 100 eur.

Ačiū tau, VDU, kad nesi toks blogas kaip VU! [Čia dar norėjau įmesti vieną sapną, kuriuo metų bėgyje pasidalino vienas kolega, tačiau jį kažkur pamečiau, tai tiek jau to.]

Taigi, ko gi tie "revoliuciniai doktorantai" reikalauja netarnaudami?

Prieš to klubo vakaronę surašiau va tokius dalykus:

- doktorantūros stipendijos nepakanka oriam pragyvenimui [jau kels jas, yay!]
- dėl to turi ieškotis darbo ir negali viso laiko skirti akademinei veiklai
- akademinių išvykų finansavimas (tiek VDU, tiek LMT) yra š, nes kalendorius nesutampa su šaukimais į konferencijas ir vasaros mokyklas
- neaiškūs LMT papildomų stipendijų doktorantams skyrimo kriterijai
- doktorantai neturi deramų socialinių garantijų
- t.y. rimtai susirgęs doktorantas ar doktorantas norintis reprodukuotis privalo imti akademinių atostogų ir gyventi "šelpiamas" partnerio, giminių, artimųjų arba apiplėšti banką arba imti greituosius kreditus.
- juokingi etatai universitetuose ir dar juokingesni atlyginimai - nebejuokinga ir kažkas turi keistis.
- doktorantai dirba darbą, tačiau neturi nenutrūkstamo darbo stažo (atleidžiami/priimami pagal semestrus arba iš viso neturi jokių darbo sutarčių), nesikaupia centai pensijai
- doktorantų universitetui reikia tam, kad atsinaujintų akademinis personalas, todėl gana malti š
- doktorantų universitetui reikia, nes siųsti profesorių pasėdėti trijų valandų egzamine yra per brangu, todėl gana malti š
- kadangi doktorantas neturi nei visų studento teisių, nei visų darbuotojų teisių, vietoj dabar mokamos stipendijos doktorantas turėtų būti įdarbinamas visu etatu, jam mokama ta pati (geriau didesnė) suma nei dabartinė stipendija - taip doktorantas turėtų deramą darbo stažą, socialines garantijas.
- apsigynęs disertaciją doktorantas tampa trisdešimtmečiu bedarbiu su daktaro laipsniu, be darbinės patirties ir be darbo stažo.
- reikalaujame galimybių gauti naujausią mokslinę literatūrą ir deramą prieigą prie prenumeruojamų duomenų bazių bei jų turinio, kad galėtumėme dirbti su adekvačiais ištekliais kaip ir mūsų kolegos iš "turtingųjų Vakarų" (nes negalime su jais "konkuruoti" ir išlaikyti aukščiausią mokslinį savo darbų lygmenį)
- atsibodo mokslų skirstymas: humanitariniai/socialiniai mokslai kaip antrarūšiai mokslai, nes negamina profit pinigine išraiška, dėl to ir finansavimai skiriasi, ir darbo priemonių suteikimas.
- Daiva Repečkaitė pasidalino šiuo daiktu, norėtųsi, kad į tai būtų atsižvelgta ir Lietuvoje.

Taip pat revoliuciniai doktorantai leis sau pabūti šiek tiek populistais (arba liaudininkais) ir pakalbėti apie žemę:

- VDU turi žemės, kurioje iki gyvos galvos gali gyventi [išrinktieji] VDU bendruomenės nariai, įskaitant patį naująjį rektorių:
Buvęs Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos fakulteto dekanas Juozas Augutis, galimai turėdamas tikslą pasistatyti savo nuosavybėn gyvenamąsias patalpas Kauno botanikos sodo teritorijoje, nepagrįstai naudodamasis Vytauto Didžiojo universiteto vardu kreipėsi į kompetentingas institucijas dėl sprendimų, susijusių su 275–osios gyvenamojo namo statybos bendrijos planuotų vykdyti bei vykdytų individualių gyvenamųjų namų statyba, priėmimo, ir tokiais savo veiksmais sukėlė viešųjų ir privačių interesų konfliktą.
(Beje, šiandien vyksta jo inauguracija - su tuo jį ir sveikinu.)
Tai vat, kadangi viskas prasidėjo nuo "sklypų skyrimo VDU darbuotojams", siūlau reikalauti tokiomis pačiomis teisėmis ("iki gyvos galvos") sklypų ir kuklesniems VDU valandininkams. Mielai greta namukų su baseinais pasistatysime kokį molio ir šiaudų namelį, kuriuo netgi galėsime pasidalinti ir gyventi drauge kaip bendrabutuke-komunoje.

Pradžiai - tiek.

Akademinis working-class'as sveikina savo skaitytojus ir tikisi, jog vieną dieną šis sukils.

1379780_682739591788400_515399629_n.jpg

Comments (6)

Daiva:

Super! Surašyta visiška tiesa. Kadangi ir nujaučiau, jog šis klubas bus tik kažkokia susibūrimo vieta, tai net nesurizikavau jame sudalyvauti.
P. S. Sutinku, kad mokslininko "progesija" be pašaukimo neįmanomas bet toks jausmas, kad tą pašaukimą kažkur bandau paslėpt, nes šviečiasi nekokios ateities perspektyvos (nuojauta kužda, kad diplomą teks laikyti stalčiuje, nes tų mokslininkų niekam nereikia :(...)

Daiva:

Super! Surašyta visiška tiesa. Kadangi ir nujaučiau, jog šis klubas bus tik kažkokia susibūrimo vieta, tai net nesurizikavau jame sudalyvauti.
P. S. Sutinku, kad mokslininko "progesija" be pašaukimo neįmanomas bet toks jausmas, kad tą pašaukimą kažkur bandau paslėpt, nes šviečiasi nekokios ateities perspektyvos (nuojauta kužda, kad diplomą teks laikyti stalčiuje, nes tų mokslininkų niekam nereikia :(...)

5sodas //:

VDU profesorių žemių privatizacija VDU Botanikos sode galėtų tikrai būti aptarta kokio "artes liberales" susitikimo metu...

VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis (Versija: 2007-01-23), nuosavybės teisė į gyvenamuosius namus adresais Vilties g. 9, 11, 13, 15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, Kaune įregistravo šie asmenys:
A.S.Bakutis - Vytauto Didžiojo universitete niekada nedirbo;
P.Zakarevičius - Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, dirba nuo 1989-11-11;
E.Aleksandravičius - Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, dirba nuo 1991-09-01;
J.Pundzius - Vytauto Didžiojo universitete niekada nedirbo;
A.A.Avižienis - Vytauto Didžiojo universiteto vyriaus. m. darbuotojas, dirba nuo 1990-09-01;
R.Marcinkevičienė - Vytauto Didžiojo universiteto docentė, dirba nuo 1990-02-01;
L.Pranevičius - Vytauto Didžiojo universiteto docentas, dirba nuo 1997-09-01;
J.Čepinskis - Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, dirba nuo 1990-09-01;
V.Kaminskas - Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, dirba nuo 1990-02-16;
J. Augutis - Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, dirba nuo 1991-07-01 .
2002-02-01 Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjas V.J.Paipalas nuosavybės teise turėtą gyvenamąjį namą Vilties g. (tikslus adresas nenurodomas) perleido A.S.Bakučiui.

phD Tomas:

Skamba "užkalniškai", natūralioje gamtoje telieka paploti sustresavusiam kvailiui. Clap. Clap.

Ugnė:

Viskas juda iš visur:

http://www.delfi.lt/news/daily/education/sumokejo-kaip-pasityciojo-destytojas-pasijuto-pritrenktas.d?id=68977032

Julius:

Jei jus nepatenkinti, bet toliau dirbat ta pati ir uz ta pacia stipendija ar uz simta euru kaip K. Klimka, tai kam tas nepatogu isskyrus jus pacius?
Vienintelis sprendimas, kai netenkina darbo salygos - keisti ji be jokio gailescio ir eiti ten, kur sukuriamos vertes/atlyginimo santykis atrodo normalus. Nezinau kaip Lietuvoj ir konkreciai VDU su "profesuros pamaina", bet bendrai paemus akademiniu zmoniu prigaminama gerokai per daug, tik mazdaug 1 is 7 gauna pastovu darba, o visi kiti ataria PhD ir postdokuose ir ant 35-40 metu gali eit kur tik jiems patinka.
Ir tas visai logiska is universitetu puses - jei yra kas dirba beveik dykai uz daktaro medali, o po to uz loterijos bilieta tapt tenure trackeriu (juk as busiu tuo vienu is 7, ne? As gi protingas, ambicingas ir galiu dirbt 80 valandu per savaite. Na ir kas, kad visi kiti daro tiksliai ta pati :D) ir galu gale asocijuotu profesorium, viskas institucijai fine. Cia labiau klausimas apie dirbanciu sveika prota.
O baigt sunku - tai tiesiog kaip Nigerian 419 - jau suinvestavai TIEK savo laiko, tai ir dar truputi pakentet gal iseis, dar padirbet ir palaukt, gal kas pasikeis. Taip taip, o milijono pervedimui i jusu saskaita iskilo dar keletas kliuciu, bet nesijaudinkit, nieko tokio, ko papildomas 500$ negaletu issprest :)

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 11, 2015 7:12 AM.

The previous post in this blog was Apie katastrofų vaizdus, vojarizmą ir empatijos mygtuką.

The next post in this blog is Vyrai ir veganizmas.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35