« Atgal į virtuvę! | Main | (ne)renkam'12 »

special for...

už tai, kad rašau ir verkšlenu „kiekvieną kartą reklamoje moterį pamačius“:

šita - super, ir nu-beat-ina panašų lietuvišką variantą.

Kadangi šitas blog'as skirtas lietuviškų reklamų a la monitoringui (kurios, deja, dažniausiai šūdinai pavaizduoja moteris), užsienietiškos reklamos į čia papuola retai. O ten žengta dar toliau, ir į panašias nesmagias pozicijas pastatomi ir vyrai

Tas žodis, kurį specialiai pastaruoju metu naudoju - S-E-K-S-I-Z-M-A-S (nes, o kodėl nenaudot?), yra nukreiptas tiek prieš moteris, tiek prieš vyrus, tiek juo labiau prieš visus kitus įgyvendintus ir įgyvendinamus lytinės tapatybės variantus.

O šiaip damn, kodėl delfio komentatorių liga, kuomet paskaitoma viskas, kas nepatinka, ir po to parašomi pikti komentarai, kad viskas nepatinka, juda čia, kai kairiajame kampuke viršuje parašyta kas kaip ir kodėl.

Mano nuomonė - tokia nuomonė. Ją išrašau. Jūsų nuomonė - jūsų. Ją irgi galima išrašyti aprašyti ir t.t. Po to žinosiu, apie ką su jumis nediskutuot : )

Comments (3)

zhala:

tai kodel mano komentaro nepublikuoji? ten nieko pikto nebuvo. tiesiog pastebejimas. kad visi ateity geresni butume(:

zhala:

tai kodel mano komentaro nepublikuoji? ten nieko pikto nebuvo. tiesiog pastebejimas. kad visi ateity geresni butume(:

opit:

zhala, manau, niekas tyčia nieko necenzūruoja. kaip matai prie komentarų laukelio, ne viskas iš karto automatiškai approvinama, kartais reikia praeiti žmogui ir išrinkti žmonių komentarus iš robotų spamo poolo.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 30, 2012 11:03 PM.

The previous post in this blog was Atgal į virtuvę!.

The next post in this blog is (ne)renkam'12.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35