« Moteris namuose | Main | Atgal į virtuvę! »

Get some nuts!

„Prakaituoju kaip nėščia boba“ - pareiškė save žvaigždute belaikantis prastos rokelio grupės muzikantas.
Damn, šlykštu. Čia visai sueitų „your mom jokes“ - jei jau taip tau bjauru prakaituojančios nėščios „bobos“, nederėtų pamiršti, kad iš tokios pačios ir atsiradai; galų gale, galbūt kadanors pačiam teks laimė (?) būti tėvu ir jei kas tokį komentarą mesteltų tavo gyvenimo draugei, nežinia, ar labai būtumei patenkintas. Nors čia kažkada neseniai klajojo internete paveikslėlis, kažkas panašaus į „kaip vadinamas vyras, kuris nepagarbiai elgiasi su moterimis ir t.t.? - viengungiu“. Tai šito ir palinkėsiu.

O šiaip, ta trumpa frazė priminė visai panašiu būdu sukurptą reklamų seriją, rodytą ir LT - „ko čia bumbi kaip sena boba“, „GET SOME NUTS“ (nepamenu, kaip išvertė į LT kalbą, bet turbūt sunku būtų tą anglišką dviprasmybę palaikyti) ir t.t. Ir anksčiau tos reklamos buvo ne kažką, o dabar į vieną krūvą pridėjus ir palyginimą „prakaituoji kaip nėščia boba“, viskas dvokte dvokia. Ir ne prakaitu, o mizgonija.


Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on July 16, 2012 7:49 PM.

The previous post in this blog was Moteris namuose.

The next post in this blog is Atgal į virtuvę!.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35