« ...kai tikrajam vyriškumui iškilo grėsmė | Main | Pradžių pradžia. »

O hai, rinkimai.

seimatskp.jpg

Kaip jau rašiau, rinkimai artėja.
Ir konservuota partija reklamuojasi jau gerklėj stringančiu šūkiu, jog šeima (suprask - santuoka) - visuomenės pagrindas.

Tai juk aišku. Kam rūpi valstybės ekonomika, nedarbas, emigracija, švietimo problemos (turi vieną reklamą su švietimu, joje darželinukas - bet negi studentą dėt į ją, kai M. Adomėnas tiek studentams „džiaugsmo“ pridaręs?), tarptautinių santykių bėdelės ir kiti dalykai?

Veskitės ir veiskitės, taip išnyks visos bėdos.
Veskitės ir veiskitės. Kertu lažybų, jog valant „švelnų kaip šilkas“ kūdikio užpakaliuką, paskutinis dalykas apie kurį galvotumėte, būtų, pvz., Lietuvos ir Lenkijos santykiai.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 14, 2012 5:43 PM.

The previous post in this blog was ...kai tikrajam vyriškumui iškilo grėsmė.

The next post in this blog is Pradžių pradžia..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35