« ko nori moterys? | Main | O hai, rinkimai. »

...kai tikrajam vyriškumui iškilo grėsmė

Jau darosi nebejuokinga:

Alaus reklamos trykšte trykšta lyčių stereotipais, todėl prasidėjo boikoto akcija:


Pasirodžius serijai reklamų, kuriose kompanija atsiriboja nuo klienčių-moterų, žemina vyrus ir moteris, didina ir taip jau įsigalėjusius žalingus lyčių stereotipus visuomenėje, norime viešai pareikšti,kad
atsisakome palaikyti UAB ŠVYTURYS-UTENOS ALUS.
Nuo šiol rinksimės kitą alų!
Kviečiame UAB ŠVYTURYS-UTENOS ALUS bei kitas aludarių ir visas kitas kompanijas, kuriančias seksistines reklamas, susimąstyti ir prisiimti socialinę atsakomybę prieš savo klientus.
*Mes norime gyventi ir auginti vaikus visuomenėje, kurioje asmenys nevertinami pagal jų lytį, nes mes tikime, kad ne lytis yra tas kriterijus, kuris apibrėžia asmenų gebėjimus ir pasirinkimus gyvenime.
*Mes norime gyventi šalyje, kur gerbiamos ir vertinamos moterys, kur nedidinamas psichologinis spaudimas vyrams, o vyriškumas netapatinamas su alkoholizmu.
*Mes manome, kad reklamos kūrėjai turi daug didesnį potencialą sukurti inovatyvias ir efektyvias reklamas, išvengiant diskriminavimo, žeminimo ir nepagarbos žmogui.
P.S:. šiuo pareiškimu neskatiname alkoholio vartojimo. Žinutė skirta suaugusiems asmenims, savanoriškai pasirenkantiems vartoti alų.
Tai pasirinkimo klausimas - ir mes nenorime remti industrijos, kuri išreiškia nepagarbą žmogui.
Prisijunk, jei pritari!

Be to, prie „progos“ buvo prisiminti ir kiti šios kompanijos „juodi darbeliai“.

Tradiciškai internete prasidėjo diskusijos (arba „diskusijos“) apie „piktas feministes“, taip pat atsirado ir sąmoningesnių nuomonių. Tačiau geriausiai viską apibūdina šis paveikslėlis:

Todėl pabaigai palinkėsiu visiems skanių Varniukų, Kanapinio, Jovarų, Raudonųjų dobilų, Leffe, Murphy's red, Newcastle brown ir kitų!

Comments (3)

lotuliukas:

Taigi Kalnapilis ir Tauras yra to paties fabriko brandai :)

opit:

o kas jų reklamos agentūra? notperfect?

reklamosauka:

O blogiausia, kad mano mėgiamą grimbergeną irgi švyturys importuoja, tai teks ir be jo apsieiti :(

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 27, 2012 11:15 AM.

The previous post in this blog was ko nori moterys?.

The next post in this blog is O hai, rinkimai..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35