« Marry and reproduce! | Main | ...kai tikrajam vyriškumui iškilo grėsmė »

ko nori moterys?

Whoa, per kelias dienas šitoks pasipildymas!

Bet kadangi jau rytoj svarbiausia moterims diena metuose (aišku, būtų smagiau, jei būtų daugiau istoriškumo o ne parduotuvinių ir tulpinių akcijų), tai „reklameriai“ nesikuklina ir panaudoja feminizmo ikoną saviems tikslams:

Atvaizd260.jpg

...Kita kompanijos dalis ne tokia įspūdinga.

Dabar - nuo moterų - prie vyrų. Jeigu manote kad jie skiriasi savo išvaizda, elgesiu, charakteriu, pomėgiais, gabumais ir t.t., tai klystate. Viso labo, vyrišką individualumą labiausiai atskleidžia ir atspindi tarp kojų kabantis „bananas“.

423027_10150570106143099_103321763098_9121468_898305733_n.jpg

O nuo bananų - atgal prie „papukų“, vežančių troleibusą:

24548.jpg

Na, ką galiu pridurti, šmaikštu. Primena mokyklinius juokelius apie skambučius. Ir Ellen DeGeneres patiko. Iš tiesų, kodėl įvairiuose objektuose dažniausiai akcentuojamas jų fališkumas?..


Beje, gal jau kiek pavėluotai (nors iki 00:00 laiko dar yra : ), rytoj Kaune vyks renginys, kur bus pasakojama apie vyrų dešras, moterų mėsą ir lyčių įvaizdžius reklamose. Galit mėgint registruotis ar šiaip įsmukt paklausyt ; )

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 7, 2012 7:32 PM.

The previous post in this blog was Marry and reproduce!.

The next post in this blog is ...kai tikrajam vyriškumui iškilo grėsmė.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35