« Rutina | Main | Tikriems vyrams. »

Dešra

Kadaise viena mėsgalių kompanija užsitraukė pyktį dėl moteris žeminančios reklamos su šūkiu „Kai norisi mėsos...“ ir dabar - dar vienas šleptelėjimas ir persiorientavimas: „geriems santykiams reikia... dešros!“

Gal aš per daug mėgstu Freudą, o gal jis per daug mane mėgsta ir mano galvoje gyvena, bet pagal kiekvieno polinkius ir pomėgius „dešra“ vis gi nėra paskutinės svarbos dalykas : ))

Ir, jūsų dėmesiui, pati reklama:


Ačiū grupės diskutuotojoms, kad pasidalino, o aš begėdiškai pavogiau šią nuorodą : )

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on January 9, 2012 1:11 PM.

The previous post in this blog was Rutina.

The next post in this blog is Tikriems vyrams..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35