« Dešra | Main | Marry and reproduce! »

Tikriems vyrams.

*vėl ačiū veidų knygos feministiniam groupsui už nuorodą.

...iš reklamos pasaulio - nieko naujo. Seni triukai apie tai, ką daro ir ko nedaro tikras vyras (su potekste ką turi daryti moterys - galvoti siaurai, apie neplautus indus ir pan.). Keista, kad alaus gamintojai vienodėja ir mažai ką pasimoko vieni iš kitų - save „vyrų alumi“ besitituluojantis Tauro alus (tikrai ne koks jo skonis; bet nemanau, kad tokia asocijacija pagerina pirkimus), kažkada skandaliuką sukėlusi „Tornado“ bambalio reklama... Krutinu mintis toliau, ėgi lietuviškos alkoholio reklamos apskritai orientuotos į pirkėjus vyrus (gal išskyrus „Alfie“, kuri „berniukais saldainiukais“ turėtų vilioti moteris). Šiek tiek keista, kodėl tendecijos nesikeičia; save laikau „įgudusia alaus vartotoja“, t.y. mėgstančią kokybišką, išskirtinį alų, pastebinčią skonio pokyčius po to, kada nauja alaus rūšis tampa populiaria (tai kam stengtis dėl skonio išlaikymo? Pvz., Volfo Engelmano porteris), ir „moteriškas alaus birzgaliukas“ tikrai negundo net šalia jo pavaizdavus „gražuoliukus“.

Prieš kažkiek metų pankroko grupė „Zimbabwe“ rengė koncertą „Alaus namuose“, kurio šūkis buvo „Ir merginos alų mėgsta“. Gaila, ši žinutė iki reklamos specialistų tarpo nenukeliavo...

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 3, 2012 10:41 AM.

The previous post in this blog was Dešra.

The next post in this blog is Marry and reproduce!.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35