« Keli video // moterys ir vanduo | Main | Dešra »

Rutina

Šitas mačiau seniai, bet kažkaip...

...o štai praėjo kažkiek laiko, ir reklamos sulaukė nemažai dėmesio.
Kaip pastebėjo Daiva Repečkaitė @Feminizmas, konkurse dalyvavusios moterys apie savo rutiną pasakojo visiškai ką kitą, negul į reklamas prirašė jų kūrėjai. Kita pastaba iš tos pačios grupės diskusijos: Organizatoriams prireikė įgrūsti visas moteris į namų šeimininkės rolę. O tokiu projektu, gerai sudedant akcentus, kaip tik buvo galima laužyti stereotipus.

Galima pykti ir skųstis, taip pat galima šiek tiek pažaisti pačioms, kaip daro Anne Taintor:

Jei kas nepatingėsit perrašinėt lietuviškų reklamų tekstukų, mestelkit čia ; )

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on January 6, 2012 4:08 PM.

The previous post in this blog was Keli video // moterys ir vanduo.

The next post in this blog is Dešra.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35