« Art. | Main | Rehab is routine. »

trūkt už lenciūgo.

keisti(s). derinti(s). ieškoti. mokyti(s) visų prieš tai minėtų veiksmų. man tai sudaro ratą, kuris pradeda suktis vienu ir tuo pačiu metu - kai pavargsti. ilgainiui, matyt, liks tik antrasis žodis.
kažkas žavisi tuo, kad kitas žmogus gali be miego veikti, o nuveikęs dar nuvaryt į artimiausią bariuką išlenkti taurę už praėjusias keturiasdešimt valandų be miego. žmonėms reikia herojų. nesvarbu, kad tie herojai elgiasi ,,herojiškai'' tik iš savo silpnumo ir nesugebėjimo veiksmus atlikti tvarkingai ir laiku.
dar herojai neverkia, turi keturias antrąsias puses, kurios pasyviai pykstasi dėl herojaus dėmesio. taip pat herojai teigia bei gina viską itin apgalvotais ir logiškais argumentais, kuriuos galėtum pakeisti į matematines formules. herojai niekada neklysta.
vieną vėlų vakarą pėdinau namo ir pamačiau vietinį herojų po langu. už lango stovėjo herojaus mūza. nebuvo nei tvirtumo, nei logiškų argumentų. buvo vienišas, sulysęs bei gailiai kaukiantis šuo.


Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 10, 2015 3:33 PM.

The previous post in this blog was Art..

The next post in this blog is Rehab is routine..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35