« kronikos iš po ledo. | Main | trūkt už lenciūgo. »

Art.

Kadangi retkarčiais tenka pasimalti mielų meninykų tarpe, tai su kokiu užsieniečiu reikia ką pakalbėt ir panašiai. Taip kartą bekalbant radau ryšį tarp dalykų, kurių niekaip negalėjau suvesti ilgą laiką - tarp masinio storžieviškumo ir jautraus it upelis meno. Bekalbant anglų kalba, viskas netikėtai susivedė, įvyko nušvitimas ir danguje pamačiau du vaizdinius su aureolėmis. Abu žodžiai buvo ,,Art''. Po vienu buvo nupieštas molbertas su teptuku bei keletas sol natų ant penklinės, o prie kito žodžio ,,Art'' buvo nupieštas plūgas ir jautis.
Tada priėjo girtas dailininkas ir pasakė:
- Reikia daug art, kad padarytum some art.
Užsienietis nesuprato. Aš susižvengiau, apvėmiau savo fraką ir nuėjau namo.

.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on February 20, 2015 11:50 AM.

The previous post in this blog was kronikos iš po ledo..

The next post in this blog is trūkt už lenciūgo..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35