« Force majeure. | Main | šunų karnavalas skirtas katinams. »

Alergyja ir pitching'as.

Prie upės - tie patys, kaip visada. Pasakoja tas pačias istorijas kaip ir lygiai prieš metus laiko. Benaršydamas savo smegenis, po truputį sudėlioji objektus į vietas ir juos sujungi. In to Out. Kartais per filtrą. Bet šviesos nematyti. Girdi tik lašantį vandenį, kažkur ten už nestaigaus posūkio. Po poros metų pamatai, kad lemputė rankoj. Įsuki į lizdą. Veikia. Žinai, kur eiti, nes matai. Pagaliau.
Masuotė besišypsančių skeletų. Dažniausiai jie sako ,,simbolizmas'', ,,metafora''. Geriausia palikti juos vaidinti tas savo melomanų profesijas. Nežinau tik ar šypsotis yra profesija. Bet tebūnie - melas tikrai yra arti profesijos sąvokos. Išmaukti porą vynelio ar kitko nemokamai, beabejo, nėra blogai. Aišku, jei nori. Neabejoju, kad skeletai norėtų pasakyti kažką netik gero ir gražaus, tačiau, juk nesakysi nieko blogo, kai tau taip gražiai šypsosi ir dar nemokamai duoda merlot ar kokios ten rūšies. Būtų gražu, gal net sakykim sveikintina, jei kada atsistotų tas pagrindinis skeletas ir vietoj šypsenos ir tų pačių ,,mažų kalbelių'' pasakytų, kad yra spekuliantas. Bet juk spekuliantas yra gudrus. Jis apipina viską gražiu ,,buketu'' žodžių, kurie reiškia, kad jis neša tiesą ir šviesą į kitų besišypsančių skeletų širdis bei užpildo jas jausmu, kurio nerasi visur ten, kur egzistuoja tokie baisūs žodžiai kaip ,,rutina'', ,,materialumas''. Po to eina liaupsės tiems, kurie ,,parėmė''. Čia pagrindinis skeletas gudriai išvengia nurodyti kokio pabūdžio parama buvo gauta. Viskas užveliama įprastu ,,savo noru padėti ir meile mūsų kūrybai''. Remiantysis skeletas dažniausia žodį ,,kūryba'' pakeistų žodžiu ,,produktas''. Pusė skeletų jaučia euforiją, nes tiki, kad rado pilį, pavadinimu ''Necromancer's club'', kur gimsta tik ,,tikri'' dalykai ir nėra melo - visi gyvena iš idėjos, stato tunelį į šviesą, kurios šitaip trūksta mūsų parsidavusiai visuomenei. Ilgainiui viskas baigiasi verksmu, nes pilyje gyvena juodasis skeletas, kuris srebia ir vagia viską, kas ,,sąžiningai mūsų uždirbta!''. Geriau daryti šūdą nutuokiant, kad tai bus šūdas, nei svaičioti apie skanų pyragą, kuris galiausiai vistiek pavirsta ,,karvės tortu''. Kartais gaunasi ir skanus pyragas, tik skeletai turi būti gerai pažįstami.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on October 10, 2014 2:33 PM.

The previous post in this blog was Force majeure..

The next post in this blog is šunų karnavalas skirtas katinams..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35