« rėžimas būna trumpai. | Main | sėdėti po palme. »

Tramdomieji marškiniai.

Viskas sudėliota į stalčiukus. Kaip visada. Fejerverkai per ekraniuką. Visi keliai veda į tą patį kalną. Pasąmonė veda į sentimentus keliančias vietas. Veda ir į kitą upės pusę. Žiūriu į viską nuo stogo. Čia dar neesu buvęs. Grūstis. Galvoj sukasi ta pati electro pop melodija ir pora žodžių. Kažkoks jausmas vis dar veda kitur. Sunku, bet įmanoma nebenueit. Jei nueisiu, vėl kuriam laikui galima bus pamiršti betkokį veikimą. Iš esmės. Stone in Focus.

j.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on January 1, 2014 6:46 PM.

The previous post in this blog was rėžimas būna trumpai..

The next post in this blog is sėdėti po palme..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35