« dark sun phase. | Main | Tramdomieji marškiniai. »

rėžimas būna trumpai.

Seniai nebuvo taip gerai ir absoliučiai nei vieno nereikalingo garselio visam sete. Pavykusi konspiracija. Dar spėjom pamatyti miestą iš aukštai, bešviečiant saulei. Garsų dariniai, nutolus tampantys baltu triukšmu, kurį kartkartėm pertraukia mašinų signalai ar kiek artimesni varnų kranksėjimai. Vasarinis reivas, išgriuvęs laiptelis, kurį tada išgrioviau paslydęs. Paskutinėj stotelėj jau buvo tamsu. Visas vietinis šurmulynas jau išvažiavo į savo gimtines. Pilnus troleibusus pakeičia tušti, bet tušti labai gražiai ,,groja''. Senis veža eglišakius marguose maišuose. Skaniai kvepia. Matyt, neseniai nulaužė. Gal pardavinės šakas, tiems, kurie nori eglutės, bet nori sumažinto varianto. Gal naudos kažkokiom savo reikmėm, o gal jis gamina vainikus ir kažkas ant jų kabins juodus kaspinus. Stotelėj jis nukanda cigaretės filtrą, kad stipriau būtų, matyt. ,,Matęs ir šilto, ir šalto''- pagalvoju. Įžengiu į mišką, akiratis susiaurėja ir tampa požiūrio tašku.

j.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 22, 2013 5:54 PM.

The previous post in this blog was dark sun phase..

The next post in this blog is Tramdomieji marškiniai..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35