« plūgas ir akėčios. | Main | rėžimas būna trumpai. »

dark sun phase.

ritmiški žingsniai.keičiasi dangos,keičiasi tembras,ritmas nesikeičia.kaip minimal techno.šiuo metu retai tenka išvysti bešvintantį dangų.ne dėl to,kad mažai saulės.dėl to,kad anksti leidžiasi ir vėlai kyla.vasarą gali ištraukti naktį iki švitimo.kai pradeda švisti,nejučiom paspaudi reload.dabar nespaudi.viskas kaupiasi.bet ne parinančiai.iš lėto.kaip lėtinė liga,su kuria gali susigyventi.klaviatūra po truputį pradeda neveikti,bet vis randu naujų,nespaustų mygtukų.

if new york is the city,that never sleeps,
why are people passed out everywhere?
if new orleans is the big easy,
why is life so fucking hard?

j.


Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 12, 2013 7:22 PM.

The previous post in this blog was plūgas ir akėčios..

The next post in this blog is rėžimas būna trumpai..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35