« new pills for new diseases | Main | kaip galima pačiam save apgauti. »

malūnas.

kuriam laikui pabėgti iš šurmulio yra net ne gerai,o sveika.besėdint ir begalvojant,iškilo klausimas.tarkime,esi meninykas.kokioje būsenoje būdamas geriau pavaizduotum disharmoniją,būdamas joje ar atvirkščiai?
skaitau knygas,kuriose rašo apie tam tikros būsenos kūrimą garso pagalba.įdomu,kad knygas žmonės irgi rašo būdami įvairiose būsenose.vieną pastraipą rašo pavargęs,kitą laimingas,kitą žvalus ir tt.aišku,paskui redaguoja.bet tai kažkaip lengvai skaitosi ir yra gan suprantama,nei sausi techniniai reikalai,kurių gali prisisiųsti pilna ir įvairiais pavadinimais: HOW TO,BEST MIX EVER MADE,PRO SOUND STEP BY STEP BY DAVID MACDONALD.ir tt.kaip charizatiškas paskaitą vedantis žmogus,taip ir charizmatiškas rašantis žmogus sugeba įdomiau pateikti informaciją.aišku,kartais ir pasimauni ant ,,jis teisingai varo'' varianto.

j.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on January 4, 2013 12:24 PM.

The previous post in this blog was new pills for new diseases.

The next post in this blog is kaip galima pačiam save apgauti..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35