« akademinis pankrokas. | Main | malūnas. »

new pills for new diseases

supisau nugarą,gal trumpam.
praeities atgarsiai grįžta tik daug prisigėrus ir kitą dieną bevaikštant primerktom akim mieste.šiandien atsiminiau daug koncertų-when my authorities fall,in.stora,bora,gameness,children of fall,lack.ištraukiau seniai išmėtytus pakampėm įrašus.klausau,šiurpuliukai,žodžių dainavimas choru kartu su kitais,vasarinės stroikės,bosas už du šimtus litų,dviratis,autostrada,festivaliai,šunys,žvilgsniai,knygos,našyvkės,šiauliai,klaipėda,iškeltas nykštys,naivus nuoširdumas,bergmano ,,seventh seal'',bukowskis,traukiniai,miškas,poros ar daugiau valandų pasivaikščiojimai namo nuo centro iki miškų,šypsenos,pažintys,kurios paverčia viską ilga draugyste.galima vardint ir vardint.ir jėga,kad malonu prisiminti.iš emocijos į superstą technačių,iš siekio į sustojusį ratą.taškas horizonte visada liks laikytis.hardcoro grupės žodžiai galėtų būt:)
geras tas pachmielas,nereikia jo baidytis.nors ir neišeitų.

j.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 22, 2012 11:11 PM.

The previous post in this blog was akademinis pankrokas..

The next post in this blog is malūnas..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35