« malūnas. | Main | nu. »

kaip galima pačiam save apgauti.

kai dvi valandas pjaustai rezonansus is vieno įrašo ir supranti,kad rezonuoja kažkoks šūdukas šalia kolonėlės ir jį nukėlus viskas dingsta,supranti,kad tvarka kambary kartais visai praverčia:)


j.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on January 6, 2013 12:57 PM.

The previous post in this blog was malūnas..

The next post in this blog is nu..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35