« nauja man. | Main | .? »

fade in/fade out

bandom bėgti įvairiausiais būdais.bandom laimėti įvairiausiais būdais.bandom turėti bent kažką geriau nei turi kiti.bandom pasiekti visažinių stadiją.bandom išlaikyti savo užsispyrimą.visą tai atmetus,nelieka nieko.o kas tas viskas?irgi nieko.neturim nieko gero pasakyti.mano išeitis-tyla,mokėjimas suprasti vieni kitus tyloje.deja,nemoku to pats.

pavargę valkatos mes, kopiam į uolas,
seniai pastipę nuo cinizmo duonos.
išlupti,sudegint ir apmyžt-
gal nereiks mums čia sugrįžt.
dažniausiai grįžtam,
statom,lipdom,kovojam,
kad kiti sugriautų ir paliktų mus po kojom.

paakiai juodi kaip niekada.

j.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on January 15, 2011 1:53 AM.

The previous post in this blog was nauja man..

The next post in this blog is .?.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35