« fade in/fade out | Main | visą laiką tarčioku nebūsi. »

.?

eini per minią žmonių ir mąstai tik apie tai,kaip tapti nematomu ir pro visus tuos žmones prasprūsti nepastebėtam.

j.

Comments (1)

Join the club :)

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on January 22, 2011 6:35 PM.

The previous post in this blog was fade in/fade out.

The next post in this blog is visą laiką tarčioku nebūsi..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35