« ..... | Main | minimal tuesday »

sniegas po kojom.

gruščikas.stuburas.sąnariai.sniegas maloniai traška po kojom,pėdinant namo.pilnas miestas žmonių,laimingų nuo alkoholio.žavu.bent man.žmonės daug pasako to,ko neišdrįsta pasakyti blaivūs.girti šūkaliojimai pereina į tą patį mindomo sniego garsą.monotonija,kuri tęsiasi iki sekančio šūksnio.blaivybės savaitgalis.visai normaliai.atsikeli nevėlai ir žinai,kad turi smagaus laiko sau,o ne savo skaudančiai galvai.gali paspausti mygtuką ,,backward'',kuris veiks pagal paskirtį.
vakar pajutau jausmą,kurio senokai nebuvau jautęs.supistas nerimas.šiandien lyg ir viskas tvarkosi.gal nebus jo.tikiuosi.

j.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 18, 2010 11:19 PM.

The previous post in this blog was ......

The next post in this blog is minimal tuesday.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35