« katarsis | Main | sniegas po kojom. »

.....

geriau nieko nežinoti nei žinoti ir vaidinti,kad nežinai.

o šiaip-gruščiko dienos ir naktys.pasimetusi mano vidinė sistema,nesuprantanti,kas vyksta.šiandien yra 4dienis.taip.galvojau,kad 5dienis.žiūri pro langą ir negalvoji.nes nenori ir tingi,o gal ir šiaip nusibodo.supratau,kad galiu būt betkoks,kai pavargstu.nors,matyt,seniai buvo aišku.mėgaujuosi savo nepriklausomybe,gyvenimu pačiam sau.kol zjbs,tol bus zjbs.ate.

j.

Comments (2)

I'm impressed>|,|;}

What I wouldnt give to have a debate with you about this. You just say so many issues that come from nowhere that Im fairly certain Id have a fair shot. Your weblog is wonderful visually, I mean men and women wont be bored. But other people who can see past the videos along with the layout wont be so impressed together with your generic understanding of this topic.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 16, 2010 3:32 PM.

The previous post in this blog was katarsis.

The next post in this blog is sniegas po kojom..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35