« 5tą ryto baigėm. | Main | rytinis dialogas su seniu paneigė egzistavimo prasmę. »

atokvėpis.urban to my self.

tiesiai.kai nereikia nuo nieko bėgti.spontaniškai.kai nereikia vykdyti planų.mielai.kai nereikia ginčytis.nuoširdžiai.kai nereikia nieko slėpti.

repas.nebegirdi miesto ūžimo.girdi tik muziką.pozityviai nusiteikęs stebi besikeičiančius pastatus bei žmones.laisvė nuo paties savęs.

traukinio bėgiai.mylimas garsas.tuduch tuduch.gražus rūkas toli,žiūrint į bėgius.nuostabios kelios sekundės ramybės.

j.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on November 20, 2010 7:45 PM.

The previous post in this blog was 5tą ryto baigėm..

The next post in this blog is rytinis dialogas su seniu paneigė egzistavimo prasmę..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35