" /> 11Y4: Novembre 2004 Archives

« Ottobre 2004 | Main | Dicembre 2004 »

18.11.04

normalus žmogus

Pas vieną iš blogofermos gyventojų adomą radau įdomią mintį, norėjau pakomentuoti, bet gavau kažkokią abrakadarbą dėl neaiškių priežasčių, todėl kopijuoju čia:

"vis baisiau daros, nes gali būti, kad normalių žmonių išviso nebūna...

puikis pastebejimas, nes darosi vis sunkiau
atsiriboti nuo socialiniu mokslu besivadovaujanciu statistiniais metodais ir ivairiausiu "vidutinybiu" ivedimo praktika.
Pavyzdziui, racionalus veikejas duotoje situacijoje maximizuojantys savo poreikius is ekonomines rinkos perspektyvos yra tinkamas socialines interakcijos aktorius, taciau, velniai griebtu, sis kastruotas savanaudis nera normalus zmogus:)

08.11.04

Kaip buvo išgelbėta Visata

Pabandžiau pradėti nuo pačios trumpiausios Kiberiados istorijos apie mašiną,
kuri mokėjo padaryti bet ką, kas prasidėdavo raide "N".
Aišku, iš anksto nepagalvojau, kad teks "šiek tiek keisti" tuos daiktus į lietuviškus, todėl, prašau, smarkiai nekritikuoti ir pranešti apie stiliaus bei rašybos klaidas
(nelaimei nesu nei lenkas, nei lietuvis, nei profesionalus vertėjas:).

p.s. šio vertimo patalpinimas tinkle greičiausiai pažeidžia autorines teises,
todėl legitimia valdžia apdovanotiems žmonėms
pareikalavus, vertimas bus pašalintas iš šio puslapio.

=============================================

Kaip buvo išgelbėta Visata
=============================================
Stanislaw Lem.
Jak ocalal swiat (1964)

=============================================

Konstruktorius Trurlis kartą sukūrė mašiną, kuri mokėjo daryti viską,
kas prasidedavo raide “N”. Užbaigęs šią mašiną, jis pradžiai privertė ją
pagaminti Nosinę, suvinioti į ją Nagus, kuriuos ji irgi pagamino, paskui numęsti visą
tai į iškastą Narvą, esantį Neužmirštuolių, Nendrių bei Norvegų apsuptyje.
Mašina nepriekaištingai atliko užduotį, tačiau Trurlis dar nebuvo tikras
dėl jos tinkamumo eksploatacijai ir liepė kurti Nimbus, Natas, Neutronus, Nosis,
Nimfas ir Nitrogeniumą. Paskutinio dalyko jinai padaryti nesugebėjo, ir Trirlis,
budamas labai susisielojęs, pareikalavo iš jos pasiaiškinimo.
- Aš nežinau, kas tai, - paaiškino mašina. – Apie nieką panašaus nesu girdėjusi.
- Kaip taip? Taigi azotas. Toksai cheminis elementas...
- Jei tai azotas, tai jis prasideda raide „A“, o aš moku kurti tiktai nuo „N“.
- Lotyniškai tai vadinama nitrogeniumu.
- Brangusis mano, - pasakė mašina, - jeigu aš mokėčiau daryti viską nuo „N“ raidės visose kalbose,
tai aš bučiau Mašina, Kuri Gali Padaryti Viską Viso Alfabeto Ribose,
nes bet kuris daiktas vienoje iš kalbų greičiausiai prasideda „N“. Reikalas klojasi ne taip jau gerai.
Aš negaliu padaryti daugiau, nei tu sugalvojai. Azoto nebus.
- Gerai, - sutiko Trurlis ir liepė jai sukurti Naktį.
Jinai tuoj pat sukūrė vieną, nedidelę, bet pakankamai tamsią naktį.
Tada jis pakvietė pas save konstruktorių Klapaucijų, pristatė jį mašinai
ir taip ilgai gyrė jos nepaprastus gabumus, kad tasai net paslapčia supyko ir paprašė,
kad ir jam leistų ką nors šiai mašinai paliepti.
- Malonėkite, - pasakė Trurlis, - tiktai tai turi prasidėti raide „N“.
- „N“? Gerai. Tegul padaro Mokslą (Dėl objektyvių priežasčių Trurliaus ir Klapaucijaus gimtoji kalba yra lenkų,
kur „Mokslą“ žymi žodis „Nauka“. Kitose vietose siūlomos šio komentaro autoriaus lietuviškos adaptacijos.)
Mašina suurzgė, ir greitai aikštė priešais Trurlio
namus buvo užpildyta mokslininkų minia. Jie trindavo sau kaktas, kažką rašydavo storose knygose,
kiti griebdavo tas knygas ir draskydavo į gabalus, tolumoje matėsi liepsnojantys laužai,
ant kurių buvo kepami mokslo kankiniai. Ten ir šen kažkas griaudėdavo,
pasirodydavo keisti grybo formos dūmai, visa minia kalbėdavo vienu metu,
tad nei žodžio neįmanoma buvo suprasti, ji laikas nuo laiko sudarydavo memorandumus,
atsišaukimus ir kitus dokumentus, o šiek tiek nuošalyje sėdėjo keli vieniši garbingi seniai;
jie nenuilstamai smulkute rašysena rašė ant popieriaus skiautelių.
- Nagi, pasakysi blogai? – su pasididžiavimu suklykė Trurlis. - Pripažink, mokslas kaip iš akies trauktas!
Bet Klapaucijus buvo nepatenkintas. – Kas? Ši minia ir yra mokslas? Mokslas – yra visai kas kita!
- Taip, prašau, sakyk, kas, ir mašina tuoj pat tai padarys! – pasipiktino Trurlis.
Bet Klapaucijus nežinojo, ką pasakyti, ir todėl pareiškė, kad pateiks mašinai dar dvi užduotis,
ir jeigu jinai jas atliks, jis pripažins, kad viskas su ja tvarkoje.
Trurlis sutiko, ir Klapaucijus liepė mašinai padaryti Neigiamai.
- Neigiamai?! – sušuko Trurlis. – Kur tai girdėta! Kas čia dar per Neigiamai?!
- Kaip tai kas? Viso esamo priešinga pusė, - ramiai atkirto Klapaucijus. - Girdėjai,
kai ką nors išvarto į išvirkščią pusę? Nagi, nagi, neapsimetinėk. Ei, mašina, imkis darbo!
O mašina jo ėmėsi jau seniai. Iš pradžių jinai padarė antiprotonus,
paskui antielektronus, antineutrino, antineutronus ir ilgai be paliovos dirbo,
kol nepridarė krūvą antimaterijos, iš kurios palaipsniui pradėjo formuotis panašus
į keistai blizgančią debesį antipasaulis.
- Hm, - ištarė gan nepatenkintas Klapaucijus, - ir tai turėjo reikšti Neigiamai?..
Tarkime, kad taip. Sutiksime, kad tai apytikriai tas...
Tačiau štai mano trečioji užduotis. Mašina! Padaryk Nieką! Ilga laiką mašina iš viso nejudėjo.
Klapaucijus jau pradėjo patenkintai trinti rankas. Tada Trurlis pasakė:
- O ko tu nori? Tu gi liepei nieko nedaryti, , štai jinai ir nedaro.
- Netiesa. Aš liepiau jai padaryti Nieką, o čia visai kas kita.
- To betrūko! Daryti nieką arba nedaryti nieko – yra vienas ir tas pats...
- Nieko panašaus! Jinai turėjo padaryti Nieką, tačiau nieko nepadarė, - reiškia, aš laimėjau.
Nes Niekas, gudragalvi tu mano, tai ne kažkoks paprastas niekas –
tinginystės ir dykinėjimo vaisius, bet veiklus ir aktyvus Niekas, ideali, vienintelė,
visur esanti ir aukščiausioji Nebūtis savo nesamu asmeniu!
– Nekvaršink mašinai galvos!- sušuko Trurlis. Bet tuoj pat pasigirdo jos skardus balsas:
– Baikite kivirčytis tokiu momentu. Aš žinau, kas yra Nebūtis, Nedaiktiškumas ir Niekas,
nes visi šitie dalykai yra žodžio Neegzistavimas paaiškinimai.
Geriau paskutinį kartą permeskite akimis pasaulį, nes greitai jo nebebus...
Žodžiai sustingo susiaudrinusių konstruktorių burnose. Mašina iš tikrųjų darė Nieką,
o tiksliau: vieną po kitos, išimdavo iš pasaulio skirtingus dalykus. Jie nustodavo egzistuoti,
tarsi jų niekada ir nebuvo. Taip jinai panaikino nastulpus, nospjautes, naštelius, nureikas, nekikojus ir netiktuolius.
Kartais atrodydavo, kad vietoj to, kad mažintų, siaurintų, mestų lauk, naikintų ir atiminėtų, jinai didina ir prideda,
nes vieną po kito ji likvidavo Nepasitenkinimą, Nepaprastumą, Nepasitikėjimą, Nepasisotinimą ir Negalią.
Tačiau paskui staiga aplink atsirado labai daug tuščios erdvės.
- Oi!- šūktelėjo Trurlis. Kaip kokio blogio neatsitiktų!..
- Na, argi tu, - pasakė Klapaucijus – nematai, kad jinai visai nedaro Visuotinės Nebūties,
o tik daiktų prasidedančių raide „N“ Neegzistavimą. Nieko ypatingo neatsitiks, nes tavo mašina yra niekam tikusi.
- Tai tik taip atrodo, atsakė mašina. – Aš iš tikrųjų pradėjau nuo visko, kas prasideda „N“ raide, nes tai man labiausiai artima,
tačiau vienas dalykas – sukurti kokį nors dalyką, ir visiškai kitas – jį anuliuoti. Aš galiu panaikinti viską dėl tos paprastos priežasties, kad moku daryti viską-viską nuo raidės „N“, o tai reiškia, kad Nebūtis man gyvi niekai. Tuoj ir jūsų nebebus, ir visai nieko, todėl prašau tavęs, Klapaucijau, pasakyk greičiau, kad aš iš tikrųjų universali mašina ir atlieku užduotis kaip reikiant, nes kitaip bus vėlu.
- Bet tai gi...- pradėjo išsigandęs Klapaucijus, ir tuo momentu pastebėjo, kad iš tiesų pradeda dingti daiktai ne tik prasidedantys „N“ raide. Taip jau dingo kambuzeliai, spaustykai, išdrebėjos, graužantai, ritmondai, plepliokės ir bobrožės.
- Sustok! Stok! Aš atsiimu savo žodžius! Baik! Nedaryk Nebūties! – visa gerkle sušuko Klapaucijus, bet dar prieš mašinai sustojus,
dingo žirnulanai, klompai, filidronai ir sustortės. Ir tik tada mašina sustojo. Pasaulis atrodė tiesiog pasibaisėtinai. Ypatingai nukentėjo dangus; jame matėsi vieniši žvaigždžių taškeliai – ir nei pėdsako žavingų žirnulanų ir degriktų, kurie anksčiau puošdavo padangę.
- O dangau! – sušaukė Klapaucijus. O kaipgi kambuzeliai? Kur mano mylimos guliokės? Kur romūs klompai?
- Jų nėra ir jau niekada nebebus, - ramiai atsakė mašina. – Aš atlikau, tiksliau pradėjau atlikinėti tai, ką tu liepei...
- Aš liepiau tai padaryti Nieką, o tu... tu...
- Klaupaucijau, tu arba kvailys, arba prisimeti kvailiu, - atšovė mašina. – Jeigu aš padaryčiau Nieką vienu mostu,
nustotų egzistuoti viskas , reiškia, ne tik Trurlis, ir dangus, ir Visata, ir tu, bet netgi aš.
Tad kas gi, tavo manymu, ir kam galėtų tada pasakyti, kad užduotis įvykdyta, ir kad aš – puiki mašina?
O jei niekas niekam apie tai nepasakytų, tai kokiu būdu aš – irgi nustojusi egzistuoti – būčiau gavusi pelnytą pagyrą?
- Na, tegul būna, kaip tu nori, daugiau apie tai nekalbėsime. Aš jau nieko iš tavęs nenoriu, puikioji mašina, tik prašau tavęs, atkurk guliokes,
nes be jų mano gyvenimas beprasmis...
- Negaliu, nes jos ne nuo „N“, - pasakė mašina. – Aš, aišku, galiu atkurti Nepasitenkinimą, Nepasotinimą, Nežinojimą, Neapykantą, Negalią, Nepasitikėjimą ir Nepastovumą, bet iš kitų raidžių nieko nesitikėkite.
- Bet aš noriu, kad būtų guliokės! – suklykė Klapaucijus.
- Guliokių nebus, - atrėžė mašina. – Tu geriau pažiūrėk į pasaulį, kuriame dabar pilna didžiulių juodų skylių, pilna Nieko, užpildančio bedugnes prarajas tarp žvaigždžių. Kaip visur prisiurbta šio Nieko, kaip jis dabar kabo virš kiekvienos Būties molekulės. Tai tavo rankų darbas, brangusis pavyduoli! Nemanau, kad ateities kartos palaimintų tave už tai...
- Galbūt, jie nesužinos... galbūt, nepastebės, - sulemeno pablyškęs Klapaucijus, su pasibaisėjimu žiūrėdamas į juodo dangaus tuštumą ir netgi nedrįsdamas pažiūrėti į akis savo kolegai.
Palikęs Trurlį prie mašinos, kuri mokėjo viską, kas prasidėdavo raide „N“,
jis vogčiomis sugrįžo namo. O pasaulis ir šią dieną vis dar yra persmelktas Nebūtimi,
kaip ir tuo momentu, kai Klapaucijus paliko mašiną. O kadangi dar nepavyko sukurti mašinos,
kuri dirbtų su kokia nors kita raide, tai tenka nuogąstauti, kad jau niekada nebebus tokių stebuklingų reiškinių, kaip bobrožės arba guliokės, - per amžių amžius.

05.11.04

Viešpaties Balsas

Pirmas žingsnis padarytas - išverčiau pavadinimą.
Tekstų arba jų ištraukų vertimui vis nerandu laiko,
motyvacijos bei meninių sugebėjimų .
Naktinės self-apologijos pabaiga...

Veiksmai:

1.Knygą į šoną.

2.http://www.lib.ru/LEM/godvoice.txt

3. Crtl-F

4. "маокмао"

5. Ctrl-C

6. Ctrl-V

7. Он угостил меня отличным "Мартелем", видимо привезенным с собой,
- в ресторане нашей гостиницы я такого что-то не приметил.
Передал мне приветы
от общих знакомых, с усмешкой пожаловался, что не способен даже прочесть
работы, которые принесли мне славу, и вдруг, как бы между прочим, спросил,
расшифрован сигнал или все же не расшифрован. Тут-то я за него и взялся.
Разговор шел с глазу на глаз - свиту в это время водили по
лабораториям, которые мы называли "выставочными".
- И да и нет, - ответил я. - Смогли бы вы установить контакт с
двухлетним ребенком? Конечно, смогли бы, если б преднамеренно обращались к
нему, - но что поймет ребенок из вашей бюджетной речи в сенате?
- Ничего не поймет, - согласился он. - Но тогда почему вы сказали "и да
и нет"?
- Потому что кое-что мы все же знаем. Вы видели наши "экспонаты"?
- Я слышал о вашей работе. Вы доказали, что Послание описывает какой-то
объект, правильно? А Лягушачья Икра - частица этого объекта, разве не так?
- Сенатор, - сказал я, - пожалуйста, не обижайтесь, если то, что я
скажу, прозвучит недостаточно ясно. Тут ничего не поделаешь. Для
неспециалиста самое непонятное в нашей работе - вернее, в наших неудачах -
это то, что мы частично расшифровали сигнал и на этом застряли. Хотя
специалисты по кодам утверждают, что, если код удалось расшифровать
частично, дальше все пойдет как по маслу. Верно?
Он кивнул; было заметно, что слушает он внимательно.
- Существуют, в самом общем смысле, два типа языков: обычные, которыми
пользуются люди, и языки, не созданные человеком. На таком языке беседуют
друг с другом организмы: я имею в виду генетический код. Он не только
содержит информацию о строении организма, но сам способен превратить ее в
живой организм. Это код внекультурный. Чтобы понять естественный язык
людей, надо хоть что-то знать об их культуре. А чтобы понять код
наследственный, нужны только сведения из области физики, химии и так
далее.
- Ваш частичный успех означает, что Письмо написано именно на таком
языке?
- Знай мы однозначный ответ, мы не испытывали бы особых затруднений.
Увы - действительность, как всегда, гораздо сложнее. Различие между
"культурным" и "внекультурным" языком не абсолютно. Вера в абсолютный
характер такого различия - одна из многих иллюзий, от которых мы
избавляемся с величайшим трудом. Математическое доказательство, о котором
вы упомянули, свидетельствует лишь об одном: Письмо написано на языке
иного рода, чем наш с вами. Нам известны лишь два типа языков -
наследственный код и естественный язык, но отсюда еще не следует, будто
никаких иных языков нет. Я допускаю, что они существуют и Письмо написано
на одном из них.
- И как же он выглядит, этот "иной язык"?
- Я могу ответить только в самых общих чертах. Говоря упрощенно,
организмы "общаются" между собой в процессе эволюции при помощи "фраз",
которым соответствуют генотипы, и "слов", которым соответствуют хромосомы.
Но если ученый представит вам структурную формулу генотипа, такая формула
не может считаться внекультурным кодом, ведь наследственная информация
изложена будет на языке символов - скажем, химических. Перехожу к самой
сути: мы догадываемся уже, что "внекультурный" язык подобен кантовской
"вещи в себе". И то и другое непознаваемо. Любое высказывание есть
двухкомпонентная связь "культурного" и "природного" (то есть диктуемого
"самой действительностью"). В языке древних франков, в политических
лозунгах республиканской партии удельный вес "культуры" громаден, а все
"внекультурное" - то, что идет "прямо из жизни", - сведено к минимуму. В
языке, которым пользуется физика, все обстоит наоборот - в нем много
"естественного", того, что диктуется "самой природой", и мало того, что
идет от культуры. Но полная "внекультуриая" чистота языка невозможна. Было
бы иллюзией полагать, будто, посылая другой цивилизации формулу атома, мы
изгнали из такого "письма" все культурные примеси. Как ни избавляйся от
них, никто и никогда, во всей Вселенной, не сведет их к нулю.
- Значит, Письмо написано на "внекультурном" языке, но с примесью
культуры Отправителей? Да? В этом и состоит трудность?
- Одна из трудностей. Отправители отличаются от нас не только
культурой, но и познаниями - природоведческими, скажем так. Поэтому перед
нами трудность по меньшей мере двойного порядка. Догадаться, какова их
культура, мы не сможем - ни сейчас, ни, я полагаю, через тысячу лет. Это
они должны отлично понимать, а значит, почти наверняка выслали такую
информацию, для расшифровки которой не нужно знать их культуру.
- Но тогда этот культурный фактор не должен мешать?
- Видите ли, сенатор, мы даже не знаем, что именно больше всего нам
мешает. Мы оценили Письмо в целом с точки зрения его сложности. Она
сопоставима с уровнем сложности социальных и биологических систем. Никакой
теории социальных систем у нас нет; поэтому в качестве моделей,
подставляемых к Письму, пришлось использовать генотипы - точнее, их
математическое описание. Объектом, наиболее адекватным сигналу, оказалась
живая клетка, а может быть, и целый живой организм. Из этого вовсе не
следует, что Письмо и впрямь содержит какой-то генотип; просто из всех
объектов, которые мы для сравнения "подставляем" к Письму, генотип
наиболее пригоден. Вы понимаете, чем это грозит?
- По правде сказать, не очень. В худшем случае расшифровка вам не
удастся, вот и все.
- Мы поступаем, как человек, который ищет потерянную монету под
фонарем, где светло. Вы когда-нибудь видели ленты для пианолы?
- Видел, конечно. Они с перфорацией.
- Так вот, для пианолы может случайно подойти лента с программой
цифровой машины, пусть даже эта программа не имеет совершенно ничего
общего с музыкой, а относится к какому-нибудь уравнению пятой степени. Но
если поставить ее в пианолу, вы услышите звуки. И может случиться, что
вместо абсолютной какофонии там и сям послышится какая-то музыкальная
фраза. Догадываетесь, почему я выбрал этот пример?
- Пожалуй. Вы думаете, что Лягушачья Икра - это "музыкальная фраза",
которая возникла, когда в пианолу вложили ленту, предназначенную, в
сущности, для цифровой машины?
- Да. Именно так я и думаю. Тот, кто использует цифровую ленту для
пианолы, совершает ошибку, и вполне вероятно, что именно такую ошибку мы
приняли за успех.
- Но две ваши лаборатории совершенно независимо друг от друга
синтезировали Лягушачью Икру и Повелителя Мух, - а ведь это одна и та же
субстанция!
- Допустим, у вас дома есть пианола, но вы ничего не слыхали о цифровых
машинах, и ваш сосед то же самое. Так вот: если вы где-то найдете цифровые
ленты, то оба, вероятно, сочтете, что они предназначены для пианолы, ведь
о других возможностях вам ничего не известно.
- Понимаю. Это и есть ваша гипотеза?
- Да. Это моя гипотеза.
- Вы говорили об угрозе. В чем же она состоит?
- Спутать ленту машины с лентой пианолы, разумеется, не опасно, это
всего лишь безобидное недоразумение. Но в нашем случае ошибка может
кончиться плохо.
- Например?
- Откуда мне знать? Я имею в виду вот что: допустим, в поваренной книге
вместо "сахарин" вы прочитали "стрихнин", а в результате умерли все
участники пиршества. Учтите: мы делали только то, что были в состоянии
делать, а значит, навязали сигналу наши знания, наши - быть может,
упрощенные, быть может, ложные - представления.
Как же так, спросил Макмаон, если доказательства успеха столь очевидны?
Он видел Повелителя Мух. Возможно ли при неправильной расшифровке получить
такой поразительный результат? Разве этот фрагмент "перевода" может быть
совершенно ошибочным?
- Может, - ответил я. - Допустим, мы переслали по телеграфу генотип
человека, а получатель депеши, изучив ее, воссоздал одни лейкоциты. Тогда
он имел бы что-то вроде амеб и множество неиспользованной информации. Вряд
ли верно прочел телеграмму тот, кто вместо целого человека синтезировал
кровяные тельца.
- Так велика разница?
- Да. Мы использовали от двух до четырех процентов всей информации, но
даже эти проценты, возможно, на треть состоят из наших же домыслов, из
того, что мы сами вложили в перевод, руководствуясь своими познаниями в
стереохимии, физике и так далее. Если тем же манером расшифровать генотип
человека, то и лейкоцитов никаких не получишь. Разве только мертвую
белковую взвесь...

8. Stanislaw Lem, 1968, Glos Pana

04.11.04

"Bloga nuojauta"

Ar gerai turėti "blogą nuojautą", kuri vis rečiau paveda?

Gal tai yra beveik tikslios žinios arba nesunkiai prognozuojami dalykai,
kurie man tiesiog nepatinka?

"Bloga nuojauta" yra racionalios,
bet asmeniškai nepriimtinos prognozės mistifikacija?

Naivu manyti, kad Saulė sukasi aplink Žemę,
tačiau tris "pergales" iš eilės (Lukašenka, Uspaskich ir Bush)
kažkas drąsiai pavadina "nemaloniu atsitiktininumu".

Sakyčiau, kad greičiau "trys tarpusavyje menkai susiję dėsningumai".

Žmogelių pasaulio dėsniai kartais pasirodo sudėtingesni nei visos mūsų galaktikos, Paukščių Tako arba tolesnių vietovių ir kūnų astropapročiai.
Čia niekada nepavykdavo "suktis" aplink kažką vieną arba pagal kažkokį vieną bendrą principą.
Netgi tie patys žmonės gyvenimui begant sugeba kelis kartus pakeisti savo vertybines bei pragmatines orbitas,
todėl būtų naivu manyti,
jog visas pasaulis turi suktis arba suksis vien aplink demokratines vertybes.

(Aišku, tas pats galioja priešingoms arba "trečio kelio" orientacijoms :)