« Ar galima būti veganu, jei neturi žmonos? | Main | Penkmečio planas »

Instrukcijos vien(iš)oms merginoms, kurias viešose vietose "kabina" vaikinai.

Įsivaizduokite situaciją - ateinate viena į barą, o ten į jūsų klubus savo tarpkoju pradeda trintis nepažįstamas vyriškis? Ką daryti?

1. Atsiminkite, jog esate bare. Bare galioja tam tikros taisyklės. Jei bare žmogus vienas, vadinasi, greičiausiai jis čia ieškosi "nuotykių". Todėl nesistebėkite, kad į jus trinasi ar kitaip dėmesį rodo nepažįstamieji.
Išvis, kaip liaudyje žinoma, moterys iš namų išeina tik tam, kad ieškotų "nuotykių" (arba aprūpinti šeimą būtiniausiais produktais). Todėl jos neturėtų stebėtis, jei prie jų, einančių/laiką leidžiančių vienų, kažkas kabinėjasi. Jei moteris nori išvengti priekabių ar parodyti, jog ji jokių "nuotykių" neieško, ją lydėti turi jos vyras/partneris/vaikinas/draugas, apsimetantis vaikinu. Išvis, vyrai patys turi rūpintis savo moterimis, jog kokie "nesusipratėliai" nepagalvotų, jog jos ieško "nuotykių", ir jei laisvalaikio leisti neina kartu, tai turėtų bent pasirūpinti saugiu moters pargabenimu namo.
2. Pažiūrėkite į besitrinančio vyro veidą. Įvertinkite kūno sudėjimą. Jei svarbu, iš drabužių bei aksesuarų įvertinkite jo socialinį statusą. Jei bent du iš trijų bruožų įvertinote teigiamai, pagalvokite, ar nepažįstamasis jums patrauklus? Jei patrauklus, reikėtų pasidžiaugti, jog jums rodo dėmesį patrauklus vyriškis. Nusišypsokite.
3. Jei visgi dėmesys per intensyvus, koketiškai sukikenkite ir švelniu rankos judesiu pastumkite patrauklų nepažįstamąjį tolėliau nuo savęs.
4. Jei nepažįstamasis vis dėlto jums nėra patrauklus, galite rėkti. Pavadinti jį asilu. Arba šliūkštelti kokteilį į veidą.
5. Jei jums nerūpi nepažįstamojo patrauklumas ir "nuotykių" vis dėlto neieškote, galite kartoti veiksmus, nurodytus punkte Nr. 4. Arba pasakyti, jog turite vaikiną/sužadėtinį/vyrą. Vyrai gerbia kitų vyrų nuosavybę. Jokiu būdu nesakykite, jog turite merginą, nes galite sulaukti "egzotiškų" pasiūlymų - kaip žinia, visos moterys slapčia trokšta penių.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on January 4, 2015 3:59 PM.

The previous post in this blog was Ar galima būti veganu, jei neturi žmonos?.

The next post in this blog is Penkmečio planas.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35