« Sekmadienio popietės demagogija, arba kas nutiko su VU? | Main | nomz »

Mėnulis ir troleibusai

...atsiverčiu day.lt. Jop. Pilnatis.

Kad pilnatis veikia žmones, tai faktas, bet šitoji kažkokia keista.

Vakar važiuoju troleibusu namo, prieina kažkokia moteriškė ir pradeda mane kolioti. Rusiškai. "Ja nepanimaju". Pakoliojo, aš išlipau, bet sugadino pavasarišką nuotaiką. Nieko nesupratau.

Šiandien vėl - sėdžiu troleibuse, kažkas spiria į koją. Galvoju, netyčia, nu, pasitaiko, ką jau. Tada vėl spiria man kojom - diedukas - žiūri visas piktas ir vėl kad rėkia kažką. Nusivalau apspardytą koją, pavadinu jį "psichu" ir išlipu.

Troleibusų sezoną skelbiu uždarytu.

Tegyvuoja dviratis, kurį, kaip pajutus, laiku susitvarkiau ir atnaujinau.

Comments (1)

frao:

viešasis transportas makes you mizantropik.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 22, 2011 4:19 PM.

The previous post in this blog was Sekmadienio popietės demagogija, arba kas nutiko su VU?.

The next post in this blog is nomz.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35