" /> st_: August 2006 Archives

« February 2006 | Main | October 2006 »

August 31, 2006

Current composites

Trys metai atgalios turėtų sudrebint, bet tik pakirbina atmintį patrankų šūviais anksti ryte. Patvarūs stiklai, tie patys, kaip ir šian; lietus, kaip ir šian; tiesa, TV, jau tada metai, kaip užleidęs pozicijas, dabar jau link 4 metų, kaip nepažįstu žydraekranio pasaulio. Du metai atgal, paskutinumo jausmas, kuris šian yra tik aidas, tik anos dejonės atodūsis. Tą visą žymi raktiniai žodžiai 'nivrubajit', 'tirlimpompom', klaiki konstanta A1, visai visai ribinis laikas. Metai atgal, puikiai atsimenu, jaučiu kaulu čiulpais, Carlsberg Cvirkparky, diena ant tiek paskendusi, kad McDonalds gal vienintelįsyk gyvenime įsiurbia, atradusį laisvą minutę ir neturintį kur įsikibt. Nepaisant šio menko nusižengimo, diena vientisa kaip plienas. Rugpjūčio 31osios mano egzistenclaiky turi tam tikrą statusą, ir net nereikia jų daryti papildomai privilegijuotomis - tai kažkoks über laikas, per kurį tarsi įvyksta kasmetinė sąmonės budinčio gydytojo vizitacija. Beprasmybė tame, kad gydytoją vaidina pats pacientas. Šiai 31ajai, berods, jau galima dėti tašką. O desertui - kokią nors šventinį patiekalą sau. Kažkuo reik pasistiprint, prieš prakapojant angą į apmusijusią nuoširdumo buveinę, kuri vis labiau pradėjo akt netrukus po paskutinės rgp. 31osios. {šiandien pasakė, jog ką turiu tikrai gero - tai kirvį}

Išcentrinė dedukciška jėga išsuka daleles. Prieš vasarą apsišarvavimo iki panosės ir nėrimo nafton jausmas. Nerimas, nerimas, nerimas, egzų antskrydžiai, netikėti palengvinimai, pergalės, apsalimai, susiklostymai, ypač ++ tam tikri lietūs ant pašlaičių, po ankštu skėčiu, kai vat nuoširdžiai nenori eit ten, kur sausa. Nauji paežerių maršrutai, žalių butelių miško paklotės, juodbaltės retrospektyvos, nuotaikos kalnai, neatbūti žygiai, ir vis dėlto - lietūs užrūlina, jei tik moki iš jų padaryti ką nors doro. Nauji įnamiai, juoda spalva remains, nebėr ausis apsemiančio bejėgiškumo, vidurvasario blaškymaisi po Respubliką, tada mikrobiški reidai sostinės arterijom su vertu užstrigimu. Vezuvijaus 3, ir taip daugsyk, batalijos su garantiniais, per ilgos, taip, tikrai. Juodosios sunkiųjų decibelų šventės, atkarpų karpymai, sėkmės aruodai; įvairovei vienaskaita: skambutis iš Kanaano žemės!; nors asmeninio santykio ir menko būta, visgi kuo rimčiausia pagarba/užuojauta tiem, kuriem ji priklauso, dėl reikšmingos šalies humanitarinio pasaulio netekties - tiek tekstais, tiek neretai ir žodžiu - tas žmogus buvo išsilavinimo Everestas tarp Juozapinių; rytiniai maršai į stotį (šiemet užlijo dvidešimtpirmiaisiais) su visais šyzovais atributais, kaip džiovinti obuoliai, tebedegantis ne-vynas, beprotiškos konjunkcijos ten kažkur, kur nusekę, žemyno centro aplinkkelis; juodžiausias vakaras, nain, ne emocijomis, nerves ~ nylon ~ steel . Pajūrio sezonas, išdidus dingimas iš knibždėlyno ten, kur načnyką galima surasti einant palei bėgius; kiauksi šunys, spyruoklių girgždesys transcendentiškai kelia į kitą dieną; jūros liga autike, bet ne kelte. Baisus, tragiškas nuo mažens mylimo sporto smūgis sirgališkan kraujo varymo organan. Gerai, kad mintimis lietuviškai pasidalinu sulauktu smūgiu su kaimynais ir tik atsikosėju.
Tai dabar jau - tie fejerverkai rugsėjo 1ajai?? Ir gaila, o gaila, užbaiga jau ant lūpų audinio, beliko nusilaižyt, beliko trisdešimt laipsnių į ateitį.
O geriausia, kad yra kam dedikuot. Kaip ten: "vienatvėj niekas nėra asmenybė". Mano amžiuje pernelyg sunku nugalėt norą pridurti: "o visa kita - demagogija". Revoir.

August 26, 2006

apšilkim

1 2, viens du trys.
Visi momentai nuo pat atsibudimo - pati tikriausia smegenų mankšta, neužsibaigianti iki kito miego seanso. Kuo aukščiau kopi Maslow piramide, tuo daugiau niuansų matai, ką reikia daryti, jog apačioj kortų namelis nesugriūtų. Ir bandai atsižvelgt. Šitaip sulėtėja ir imperijų augimai . Į pakaušį užkala altruizmanešė vilkų saulužė, staiga reikia, privalu nutraukt savo minčių srautus. Mankšta jau nuvarginus, ir pratimų grakštumas nulinis. Nepublicistiška, nedailu. Nuosavas gyvenimas alsuoja sintetika, paradoksų šūsnis: josios prisileista vardan tų nesintetinių dalykų, kurie malonūs natūraliai - sutvirtinu save poliestirenais, putom, kad nepraplyščiau. Bet kažkaip veržiasi, ir visai bereikalingai, geriau pats veržčiausi gultan. Trys du vienas šįkart, mano POWER iš tų, kuriuos nuspaudus reikia palaikyt.
Einu sapnuot vienintelės brangenyb

Cannot retrieve. Fail. No such user.

Gerai, ir retai retai pavartojamas antras asmuo: ramybės, puikiai žinai, kas va šitai neuronų visumai brangu :) nežinia, ar tai turi pavadinimą.

August 10, 2006

išsikvėpęs re

Dieninė priešnakties savijauta. Užturbintas sugrįžimas, passwordai iš Šiaurės, skundai sotumu, fone - banalaus armagedono užuomazgos. Current composites.
Pačią paskutinę savaitę labai negražiai aplink krinta meteorai, užnešantys galvon radioaktyvių išvadų - galva, taip, galva turi būti švininė ir nepralaidi, mano galva - konteineris. Mano pralaimėjimai besvoriai, todėl reikalui esant nesunku mane įtikint, jog išsigalvoju juos. Kam atrodo, kad tai geras darbas, o man panašiau į uždarą ciklą, gerklę iš juoko plėšiančius amerikoniškus kalnelius.
Čia turbūt amžiaus problema, verta patento ir vietos šalia amžinojo variklio idėjos. Kaip vat dabartine ta gera būsena įtikėt, jog ateity nesikoreguos?
Neracionaliems mitams prielaidas gaminu iš racionalių matų - ar tai ne dirbtina?