« mokykliniai rašiniai | Main | lova+knyga #2 »

lova + knyga

german_issue_cover_364.jpg

Besergant pagaliau pavyksta bent kažką nuosekliai perskaityt. Šį kartą 1982 Sylvère Lotringer sudaryta ir ne taip seniai perleist rinktinė apie Vokietiją - German Issue (ne toks subjektyvus aprašymas). Didžioji dalis vienaip ar kitaip susijusi su Berlynu [visada išliekantys sentimentai], bet šiaip užkabinama tiek rytų ir vakarų Vokietija, tiek tarptautinis ir/ar globalus kontekstas.
Pasirodė, kad knyga specialiai sudaryta chaotiškai. Nėra kažkokios chronologijos, nėra suskirstymo į rytus ir vakarus. Tiesa per visą knygą perskirta per pusę foto siena. Iš to chaoso ir beveik keturių dešimtmečių apžvalgos susidarai sau šiokį tokį ispūdį apie tai kas ta šalis, ką reiškia ir kaip tvarkomasi su savuoju nacistiniu bagažu ir praeitimi, kartų konfliktais, pažiūrų konfliktais, ką reiškia siena, kaip savaip socializuojamos ir disciplinuojamos rytų ir vakarų visuomenės ir ką mano apie save ir kitą pusę.
Nors dabar pas kai ką (ar pas kai ką visada?) irgi sklando tamsios no future mintys, bet skaitant German Issue didelės dalies rašančių ar kalbančių fonas yra visiškas ateities nebuvimas, šaltojo karo ilgaamžiškumas, branduolinio karo ar branduolinių katastrofų nuojauta.
Įdomūs pasirodė ir įvairiausi bandymai išsiaiškint judėjimų trajektorijas, kultūros ir menų įtaką, kartų ir politinių ideologijų kaitą, teroristinės ultra-kairės atsiradimą ir daugeliu atvejų bejėgiškumą. RAF ir kitų grupuočių palyginimą su Italijos Brigate Rossi ir bene vienarakšmišką išvadą, kad iš desperacijos atsiradę ir su platesniu judėjimu anksčiau ar vėliau prarandantys ryšį, į pogrindį išeinantys mini-judėjimai tiktai užtraukia valdžios represijas ir nesukelia jokio norimo efekto, o dažnai ir demotyvuoja visus kitus ką nors veikti. Čia aišku plati tema. Tad tik keliais žodžiais.
Patiko skvotavimo pradžios Berlyne istorijos, Frankfurto (kritinės teorijos) mokyklos aptarimas, Hans Magnus Enzensberg esė "The end of being consistent" ir t.t. Šiaip didžioji dalis tekstų buvo įdomūs.

To paties autoriaus sudaryta (kartu su Christian Marazzi) Autonomia: Post-Political Politics (1980) buvo gal kiek įdomesnė ir nuoseklesnė, labiau besigilinanti į darbininkų, IKP, autonomijos judėjimo atsiradimą, teorines ir istorines šaknis, BR iškilimą ir represijų analizę.

Prieš tai skaičiau Tiqqun "Theory of the Young Girl" bet eilinį kartą atrodo, kad ten sunku ką nors pasakyt, reikia nuosekliai skaityt, žymėtis, rašytis pastabas. Bendras vaizdas nieko, daug gerų įžvalgų, bet detalėse daug neaiškumų. Aiškumo, kaip patys sako, šiuo tekstu ir nenorėjo pateikt, eksperimentinė teorija. Vienas dalykas kas užkliuvo, (nors ir ne vieną kartą yra primenama, kad Young Girl nebūtinai yra jauna mergina, bet ja gali būti bet kas), toks antifeministinis prieskonis, seksualofobija. Nėra dėl ko ginčytis kad seksulumas yra (ar tampa) suprekintas, bet kartais priminė Baumano paskaitą (ir jo likvidžių santykių kritiką, iš ko išplaukė šeimos kaip amžinos vertybės idealas) ir kažkur giliau besislepiantį kvietimą sugrįžti prie kažko tikro - tkros meilės, tikrų santykių, tikro sekso.

Reikia pabandyt paskaityt kokios grožinės literatūros dabar. Ką pasiūlytum?

Comments (2)

vicko:

Prieš nosį dabar stovi Dantės "Pragaras", Herodoto "Istorija" ir Gorkio "Apsakymai ir Dramos". Siūlau. Ai, dar labai patiko Steinbeck'o "Konservų gatvė, Tortilijų kvartalas". Linkomanijoj yra.

qlipoth:

on tiqqun.
'jeune-fille' kalbama apie seksualumą kaip psichoanalitinį išradimą, kaip tam tikrą nusistovėjusio atstumo tarp žmonių išaiškinimą absoliučiais terminais. mano galva tai ne sekso 'suprekinimas', o to pačio atstumo pardavimas tikra ar įsivaizduojama valiuta.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 20, 2010 12:40 PM.

The previous post in this blog was mokykliniai rašiniai.

The next post in this blog is lova+knyga #2.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35