« minneapolis: pradzia | Main | Bookchin & ISE »

laiškai

Atsiradus šiek tiek laisvo laiko išėjo prigriebt knygą iš kaimynkos knygų lentynos. Letters from Young Activists: Today's Rebels Speak Out - senokai norėjosi paskaityt. Nors pavadinimas gal ir skamba ne kaip, bet turinys tikrai neblogas. Smagu, išgirst žmonių sėkmes, abejones, nusivylimus, sunkumus, ateities planus ir t.t Viena iš tų knygų kur persiskaito su padažnėjusiu pulsu :) Knyga suskirstyta į tris dalis: laiškai buvusioms kartoms, laiškai šiandieniniams judėjimams ir laiškai ateinančioms kartoms. Vienas iš labiausiai patikusių laiškų (ir arčiausiai dūšios savo problematika) buvo iš Andy Cornell.

punk#1.JPG

2.JPG

3.JPG

4.JPG

5.JPG

6.JPG

7.JPG

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 30, 2006 10:24 PM.

The previous post in this blog was minneapolis: pradzia.

The next post in this blog is Bookchin & ISE.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35