« Banda ir poxuizmas | Main | Išeiginės penkios, darbo dienos dvi. »

Теперь я знаю

благовония тушатся сухими лепестками роз