« Apie įėjimus | Main | Smurtas prieš moteris: socialinių reklamų/projektų evoliucija »

dar vienas tikrų virų alus

Blogiausia, kas gali nutikti porai - be aistringų meilužių tapti geriausiais draugais. Nes tikri virai turi būti tikri virai, nesiseilėti, neašaroti, vaikščiot dvelkiantys prakaitų, ir mokėt savo merginas pasiųsti ar pastatyt į vietą, kad galėtų su draugeliais nueit pagurkšnoti š... alaus.

Comments (1)

Dr:

Mane irgi labai sunervavo šita reklama. Pirma tai nesuprantu, kodėl ji ne virtuvėje? Antra jeigu jau
fantazuoja, kad vaikšto rankom susikibę ir dar ne virtuvėje!! Tai bent būtų ją nupiešę su kokia Bonux miltelių dėžutę rankoje.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on June 14, 2013 12:47 PM.

The previous post in this blog was Apie įėjimus.

The next post in this blog is Smurtas prieš moteris: socialinių reklamų/projektų evoliucija.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35