« (ne)renkam'12 | Main | Metų šlykštybė »

misc.

Senokai čia bebambėjau : )

Šiaip, gana sunku rašyti blogą apie reklamas, kai supranti, jog negali gyventi be ad-blocko, neturi TV ir neskaitai laikraščių. Bet netgi taip atsiribojus nuo ano pasaulio, vis tiek kokia viena kita įpuola į akiratį. Keliomis pasidalinsiu.

Autoprekių reklamos, kaip visada, baisios:

...nuo moteriško ir vyriško langų ploviklio (????)

9732.jpg

...iki moters-automobilio. Sexy automobilio.

604124_10151307651412174_1679400737_n.jpg


Bet čia dar visai nieko, palyginus su visiškai numarozėjusiom „Kanklėm“ ir jų „šedevru“.

231160_439941316052948_971962163_n.jpg

Uauu. Komentarų, manau, net nebereikia...

...o artėjančių švenčių proga vienas prekybcentris išleido žaislų katalogą vaikams.
Štai jums ir atsakymas - šaltinis, dėl ko keliamas susirūpinimas tuo, jog mergaitės retai renkasi tiksliuosius mokslus. Nuo pat vaikystės visi geekiški žaislai - mikroskopai, teleskopai, chemijos laboratorijėlės ir pan. sudėlioti mėlynoje berniukų skiltyje, ir žaidžia jais tik berniukai.

...o tuo tarpu švedai pavarė TAIP.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 4, 2012 9:27 PM.

The previous post in this blog was (ne)renkam'12.

The next post in this blog is Metų šlykštybė.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35