« misc. | Main | Velniop tas tulpes, kai noriu, pati nusiperku! [upd] »

Metų šlykštybė

...atsargiai - N-18, o beskonybės net daugiau už Metropolio Charlie picos interjerą.


Daugiau: http://www.nerijuspaluckasphotography.com/blog/woxx%20barbers/index.html


Nežinau kaip jums, bet man tai toks WTF kabo galvoje - net atmetus visas feministines ir marketingines interpretacijas, pavaizduota situacija bukesnė už stereotipinius pornofilmų scenarijus apie padykusias sekretores ar į namus užsukančius seksisupersantechnikus.
Daugmaž: „ai, pasivaikščiosiu nuoga po kirpyklą, pasivoliosiu ant grindų, pasižargstysiu ant kėdės, o paskui iš neturėjimo ką veikt kam nors pačiulpsiu“. Really? Čia kritika ne modeliui, kuri tiesiog atliko savo darbą, o tokios šyzos kūrėjams, nes niekuo kitu nei šyza to kūrinio (?) pavadint negalima.

P. S. dar žiūrint į tą sėdintį vyruką atrodo, jog jis ne tiek tuo oraliniu mėgaujasi, kiek pačiu savimi bei savo raumenimis...

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 17, 2012 3:02 PM.

The previous post in this blog was misc..

The next post in this blog is Velniop tas tulpes, kai noriu, pati nusiperku! [upd].

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35