« arbūzai | Main | Vietinis vintage. Antra dalis. »

Vietinis vintage: atgal į 1935-uosius!

lietuvos%20zinios%201935-02-22-2.png

Ne tik dabar, bet ir Pirmojoje Lietuvos respublikoje spauda buvo pilna reklamų, o tos reklamos prie savęs turėjo prisikabinę įvairiausių žinučių. Nors tokio atviro seksualumo kaip šiandien tada ten nebuvo, bet jose vaizduojami žmonės daug ką pasako apie to meto standartus:

lietuvos%20zinios%201935-05-18.png

lietuvos%20zinios%201935-0.png

lietuvos%20zinios%201935-04-13.png

lietuvos%20zinios%201935-02-02.png

lietuvos%20zinios%201935-05-11.png

lietuvos%20zinios%201935-04-06-2.png

Be abejo, kadangi moteriškių rankos beveik nuolatos buvo pamerktos į vienokius ar kitokius chemikalus, tai veikiausiai nebuvo labai gražios ir švelnios. Bet, o! Tai menka bėda, nes:

lietuvos%20zinios%201935-02-23.png

lietuvos%20zinios%201935-04-03.png

Tai tokia buvo tų smetoninių lietuvaičių realybė.

Jei įdomu, duokit žinią, tęsiu šią temą ir galeriją ; )

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on October 20, 2011 10:26 PM.

The previous post in this blog was arbūzai.

The next post in this blog is Vietinis vintage. Antra dalis..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35