« keliam iš mirusių! | Main | Vietinis vintage: atgal į 1935-uosius! »

arbūzai

Beabejo, kiekvienos merginos svajonė - kad visi nepažįstamieji pagirtų jos arbūzus:


Comments (2)

Kadangi greitai neradau jūsų kontaktų, dedu nuorodą čia (radau Flagmano pirmame aukšte): https://img.skitch.com/20110830-n63a2nfksy3rucikjgc3med277.png

jeigu prireiks - turiu aukštesnės kokybės.

dar:

Cia tikrai be jokios abejones, ir netgi absoliuciai uztikrintai galiu pripazinti kad tai labai priverciancios susimastyti mintys ir del sios prizasties galiu uzikrinti, jog buvo gera perskaityti. Butu puiku dar surasti panasaus naudingumo turinio.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 28, 2011 12:12 AM.

The previous post in this blog was keliam iš mirusių!.

The next post in this blog is Vietinis vintage: atgal į 1935-uosius!.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35