« Naujas maximos įvaizdis: darni šeima | Main | Rinkimai »

sena gera mėsa

ko gero, mano visų laikų favoritas. skerdiena.

4175.jpg

ir negrabūs išsisukinėjimai čia bei kiti krekenavos agrofirmos reklaminiai bajeriai.

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 27, 2009 1:51 PM.

The previous post in this blog was Naujas maximos įvaizdis: darni šeima.

The next post in this blog is Rinkimai.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35