Main | anapus gėrio ir blogio. »

pietuose.

pietuose „heksėjitas“ būtų „eksėjitas.“

Komentuoti