« god please fuck my mind for good. | Main

slėptuvė, esanti po erudicijos kalnu.

Galvojimas iš kur gauti pavalgyt, matyt, irgi brandina. Sunkiausia yra nesmerkti kitų pasisakymų, kiek jie bebūtų nelogiški. Nelogiški reiškia, kai žmogus pusę dienos, naudodamas tarptautinius žodžius, aiškina apie vargšus gyvūnus kenčiančius kokiamnors zoologijos sode, o kitą dieną sužinai, kad jo tėtė yra to kokionors zoologijos sodo direktorius. Dar tėtė nuperka pavalgyt.

Šie faktai apie zoologijos sodą yra išgalvoti, bet niekas nuo to nesikeistų, jei būtų ir tikri.


.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 4, 2016 3:58 PM.

The previous post in this blog was god please fuck my mind for good..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35