« da ladna. | Main | kinivarpa. »

connect-disconnect.

savaitė praūžė greitai.pastovus ritmas praeitą savaitgalį miške,saldumynai,į šieną sutrypta žolė,vargani veidai iš ryto.paskui sekė kelionė namo,kurią paįvairino kartu važiavusi estė.kitą rytą-penkios dienos upe.pradedam upeliu,tada daug ežerų ir upė,kuri tik kartais pavirsta upe,nes dažniausiai atrodo kaip prūdas ar mažas ežerėlis.kartais lietus,dažniausiai-kepinanti saulė.vieną iš naktų mačiau didelį,žaliai spindintį,dirižablį.paskui mačiau altorių,kuris iš kitos pusės pažiūrėjus tapdavo karstu,su jame gulinčia žmogysta.šalia kabojo pakartas kūdikis.netoliese buvo violetinė tvora,kurios negalėjome peržengti.peržengėm tik pamatę žibintuvėlių šviesas.draugas sėdėjo medyje.medžiai staiga tapo televizijos bokštais.lauže sukosi ugninės snaigės.grojau drone'ą žiūrėdamas į mėnulį.sakė,kad buvau hyperaktyvus.
žmonės,kelis kartus pasimovę ant kažko,pasimauna ir toliau.tai pasidarė neįdomu.neįdomu būti nei stebėtoju,nei būti stebimam.fantazija įdomiau nei kažką palike'inti.žinoti dabar siūlo daug ką.bet ar tiek reikia?kam reikia,tie randa ir rado visada.čia tik bandymas keisti betrūnyjančią kombinaciją refresh.pagaliau myžčiojimas peraugo į konkretumą.
gervės gražiai kalbasi pakrantėse.kai vakare viskas nutyla,jos lieka kalbėtis dar kurį laiką.paskui nutyla ir gervės.tamsoje,link namų plaukia girti žvejai,besiginčydami ir keiksnodami vienas kitą.
į gamtą niekada nepasiimsi pianino,bet visada gali pasiimti vaizduotę.
ačiū bendrakeleiviams ir visiems,kuriuos sutikau begrojant tranzui.

j.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 2, 2013 5:34 PM.

The previous post in this blog was da ladna..

The next post in this blog is kinivarpa..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35