« mshgo. | Main | da ladna. »

pastoliai į niekur.

įdomiausia man yra sugebėjimas iš mažai natų sudėti gražų sąskambį ir jį ilgai kartojant, pasitelkti dinamiką, kurios dėka netrūksta melodijos kitimo. bet visaip gražu, reikia tik pajausti kaip. kartais, kai žmogus perdaug gerai jaučia kaip bus gražu daugeliui, gali pradėti manipuliuoti arba pradėti gaminti pakelį vitaminų su meditacijos, ramybės, atsipalaidavimo sąvokomis ant pakuotės.
lengva iš arthousinės jerundos šoktelti į populiarų variantą. tai juk, po galais, naudinga. šokteli, nes galvoji, kad įsitaisysi sau naujus įrankius įdomiai veiklai ir galėsi grįžti prie jerundos. bet su kiekviena nauja pradžia sugrįžti darosi vis sunkiau ir skaudžiau, nes žmogus, kaip žinia, įpranta, gali staigiai prisitaikyti prie gyvenimo šiltame krepšelyje, su kasdien įberiamu skaniu pašaru ir pakeičiama švaria, itin balta patalyne. staiga krepšelis pavirsta viskuo, ko norėjai, įrankiai tampa nereikalingi, nes vienintelė siekiamybė yra išlaikyti krepšelį švarų. po truputį patalynė pradeda tave vynioti, spausti, tarsi reikalaudama vis dažniau ją skalbti.
įdomiausia man yra sugebėjimas iš mažai natų sudėti gražų sąskambį ir jį ilgai kartojant, pasitelkti dinamiką, kurios dėka netrūksta melodijos kitimo. dinamika -- tai kvėpavimas. krepšelis su patalyne ir kasdien pilna lesykla suvienodina kvėpavimą.


j.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on June 19, 2013 10:10 PM.

The previous post in this blog was mshgo..

The next post in this blog is da ladna..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35