« nu. | Main | pastoliai į niekur. »

mshgo.

pastovi kova tarp juodos ir baltos.tik neaišku kur kuri.pasiekus naują tašką,baltos suvokimas staiga tampa neįdomus ir galva pradeda tvinksėti nuo maloniai žudančios juodos.kūnas neklauso.besiardantis šuo,nutylantis kiekvieną kartą išvydus šeimininką su mėsgaliu rankoj.supista iguana,keičianti spalvas.kvaila šypsena tam,kad paskui galėtum nusigraužti tave laikančią virvę niekam neįtariant.

see that man ego
inner man hollow
soul of man fallow
hollow man ego
see that man zero
zero man hallow
inner man fallow
fallow man ego
see that man hollow

see that man hollow
hater man ego
see that man follow
hater man ego
hater man zero

long may he live. long may he live.
long may his children drift through the wind.
to think is a sin. to think is a sin.
long may his world never begin.


j.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 15, 2013 12:20 PM.

The previous post in this blog was nu..

The next post in this blog is pastoliai į niekur..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35