« beveik tuščias butelys. | Main | ,,analizus'' daro ne tik pensininkai. »

s.

sakėsi esąs žinys.klausiau,ką reiškia būti žiniu?atsakė,kad nežino.žinys.
pabudau.priešais ekranas dar nenuėjęs miegoti,vadinas trumpai sapnavau.

.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on January 7, 2012 5:55 PM.

The previous post in this blog was beveik tuščias butelys..

The next post in this blog is ,,analizus'' daro ne tik pensininkai..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35