« jazzūcha. | Main | s. »

beveik tuščias butelys.

mintys sukasi.kasdien kitaip.užsiimu veikla.kasdien taip pat.galvoju kitaip,bet stoviu vietoj.tikinu save,kad visada bus įdomu.bet niekada taip nebūna.kasdien mes priversti aiškintis,jei ne sau,tai kitiems.ir visada atsiras žmogus,kuris mėgs pakratyti tave,kad pajaustų pasitenkinimą savo statusu.ypač,jei tai bėdžius ilgai siekęs to savo statuso.bet,visgi,tai ganėtinai px.
išankstinis nusistatymas irgi veikia.juo veikiu kitus žmones,kiti žmonės juo veikia mane.taip yra.nieko keisti nereikia.stengtis keisti irgi nereikia.beprasmiška.ir man,ir kitiems.
apsimyžęs iš baimės mano dvasinis pasaulis kariauja su be pralaimėjimų žengiančia racija,kuriai visiškai nieko verti yra gailestis,nuoširdumas,pasitikėjimas.po kiekvieno mūšio dvasinis pasaulis vis sunkiau atsikelia,bet vis dar keliasi.gal laukia savo valandos,tik neaišku kokios.
oro uoste slankiojo žmogus.pasimetęs ir nudelbęs žvilgsnį į žemę.atsisėdo šalia manęs.buvau tik pradėjęs įrašynėti.tylėjau.per ausines girdėjau,kad jis kažką krebždina.kebabas.prajuokina,bet nenoriu sugadint 5 minučių tylos,tad sulaikau kvapą.
krebždėjimas vistiek sugadina dublį.
ryte virš belmonto mačiau rusvą dangų skiedžiančius dūmų kamuolius,kylančius iš kaminų.dieną pagaliau snigo.

j.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 9, 2011 9:54 PM.

The previous post in this blog was jazzūcha..

The next post in this blog is s..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35