« new wave. | Main | magija. »

silent in chamber.

iš miško į miestą.daug išprotėjusių galvų.eilinis išdaužtas stiklas stotelėj.įžūlūs žvilgsniai.bet ir neužsidarysi nuo to.
euroviziją laimėjo sabot su priešpaskutiniu gabalu.
žiema gerai tuo,kad mažiau triukšmo arba triukšmas panoramuotas į skirtingas puses.šiltuoju metų laiku triukšmas sustiprinamas ir ausys pradeda veikt kaip omnikas-iš visų pusių vienodai jautriai.nėra to malonaus tylos šnypštimo.

ilgas fade in'as.fraktaliniai sąskambiai įtraukia į skardinį,pilną atspindžių kambarį.durys atsiranda tik išjungus muziką.

j.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 15, 2011 1:00 PM.

The previous post in this blog was new wave..

The next post in this blog is magija..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35